Sprievodný/motivačný list vzor

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 143 slov
Počet zobrazení: 1 727
Tlačení: 22
Uložení: 25

Ako by mal vyzerať sprievodný/motivačný list

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu


 

Zamestnávateľovi: (obchodné meno)

so sídlom v: (uviesť adresu sídla )

IČO: ……………….

V........., dátum...........

 

Vec: Žiadosť o zamestnanie

 

Na základe inzerátu, uverejneného v ...........dňa .............., by som Vás chcela požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu “vedúci pracovného tímu“.

Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi - organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i koučingom zamestnancov. Ovládam strojopis a prácu s PC - Word, Excel, Internet, Outlook, Power Point. Plynulo hovorím po anglicky.

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí: komunikatívnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu. Verím, že pre Vašu spoločnosť by som bola prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rada Vám doplním ďalšie informácie o sebe na základe osobného pohovoru. Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Meno a priezvisko

podpis

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030