Zóny pre každého študenta

Poďakovanie kňazovi pri prvom svätom prijímaní

Poďakovanie kňazovi pri prvom svätom prijímaní 

Milý náš duchovný otec!

Dnes, 25. mája 2019, ..... detských srdiečok spolu so svojimi rodičmi, krstnými rodičmi, starými rodičmi a známymi oslávilo krásny sviatok, a to stretnutie s naším priateľom Ježišom v Eucharistii.

My, rodičia, sme sa spolu so svojimi ratolesťami tešili na túto chvíľu, pomáhali im v príprave, samozrejme spolu s Vami, ktorý ste ich povzbudzovali, usmerňovali na ceste k Ježišovi, ktorý je Cesta, Pravda a Život. Vysluhovaním sv. omše, ktorá je sprítomnením obety kríža a našou účasťou na tajomstvách vykúpenia, ste nám umožnili prijímať osobitné dary Kristovej milosti, počúvať Božie slovo a mať účasť na spoločenstve putujúcich s Kristom i spoločenstve svätých.

Preto v mene rodičov i detí chceme sa Vám, duchovný otče, poďakovať za priehrštia lásky, citlivý prístup pastiera, rady, obetovaný čas, usmernenia i krásne okamihy, ktoré teraz prežívame.

Ďakujeme i Pánu Bohu za naše deti a prežitie tohto krásneho dňa. Vrúcne prosíme našu nebeskú Matku, aby prijala pod ochranu naše i Vaše životné kroky vedúce do nebeskej vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/17571-podakovanie-knazovi-pri-prvom-svatom-prijimani/