Ďakovný list lekárovi

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.07.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 112 slov
Počet zobrazení: 771
Tlačení: 57
Uložení: 55

Ďakovný list lekárovi 

Dovoľujem si touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie zamestnancom kardiochirurgického oddelenia - všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom, za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie v Ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici v čase od 13.5. - 22.5. 2019.

Moje osobitné poďakovanie patri primárovi oddalenia kardiochirurgie MUDr. Novákovi, za jeho odborný a profesionálny prístup, ako i láskyplné a povzbudivé slová.

Moje pod’akovanie za zodpovednú prácu a prikladnú starostlivost’ patrí i kolektívu zamestnancov intenzívnej starostlivosti, pod vedenim MUDr. Hraško.

Zachranovať ľudské životy je Boží dar, parí Vám všetká úcta. Dovoľ'te, aby som Vám v ďalšej práci poprial vela úspechov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia, pohody a Božieho požehnania.

Ján 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012