Originálny svadobný príhovor novomanželom

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča margita (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.07.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 693 slov
Počet zobrazení: 2 196
Tlačení: 42
Uložení: 37

Originálny svadobný príhovor novomanželom

Milý rodičia, pred Vás sa Janka a Miško postavili,
na spoločnú cestu životom by spolu radi vykročili.
Nadišla hodina, keď treba ďakovať a odpúšťať,
by mohli obaja Vaše požehnanie s radosťou prijať.


Michal drahej mamičke poďakovať chce,
že láskou a vierou naplnila mu srdce.
Otcovi tiež treba ďakovať,
bo z dieťaťa muža pomohol vychovať.
Janka tiež obracia sa k mamičke,
za lásku a starostlivosť poďakovať chce.


Otcovi za výchovu bozk patrí na líce,
bo aj vďaka nemu má lepšie srdce.
Rodičia drahý, už toľko nesmúťte,
na všetky trápenia s dietkami zabudnite.
Janka a Miško o požehnanie Vás prosia,
nech na spoločnú cestu s radosťou vykročia.

Originálny svadobný príhovor novomanželom

Milá nevesta, milý mladý zať;

nadchádza pre vás chvíľa, na ktorú ste sa tak veľmi tešili, ktorú ste obaja tak túžobne čakali. Zanedlho uzavriete manželský zväzok a naplnia sa vaše sny a túžby. V tejto slávnostnej a pre ás tak významnej chvíli spomeňte si aj na všetkých, čo vám pomohli dosiahnuť toto šťastie. S hlbokou vďačnosťou poďakujte najmä svojim drahým rodičom za všetku rodičovskú lásku a starostlivosť; ktorou sprevádzali vaše kroky od útlej mladosti, za všetku vynaloženú námahu a obetavosť; ktorou vás zahŕňali.


(S úctou a vďakou si spomeňte na svetlú pamiatku drahého otca
(drahej matky),ktorý /-á/ s toľkou láskou a nehou obetoval /-a/
dni a roky svojho života i pre dnešný krásny deň a ktorému
/ktorej/ nebolo dopriate byť tu dnes s vami a spoločne s vami
sa tešiť z vašej lásky)

Originálny svadobný príhovor novomanželom

Drahí rodičia,

Vaše deti vedené vzájomnou čistou láskou a oddanosťou rozhodli sa spojiť svoje životy. Prv ako vykročia na spoločnú cestu, prichádzajú k vám, aby vám z úprimného srdca poďakovali za všetko, čo ste pre nich z rodičovskej lásky urobili. Uvedomujú si, že neraz sa hádam aj nevďačne zachovali voči vám a odprosujú vás za to, ak vám niekedy nechtiac aj zármutok spôsobili. V tejto chvíli sú pevne rozhodnutí, že sa budú snažiť vo svojom budúcom spoločnom živote žít vo vzájomnej láske, úcte a oddanosti pre blaho svojej rodiny, na radosť vám i všetkým príbuzným. A preto, drahí rodičia, odprevaďte tieto svoje milé deti pri prvých krokoch ich spoločnej cesty životom. Nech ich po celej ďalšej púti sprevádza naďalej vaša vrúcna rodičovská láska. I vy, ostatní vážení príbuzní, pripojte sa k tejto spoločnej radosti a svojou vzácnou prítomnosťou buďte svedkami krásneho okamžiku, v ktorom títo dvaja mladí ľudia slávnostne potvrdia svoje pevné rozhodnutie uzavrieť manželský zväzok, aby odteraz ruka v ruke v dobrom i zlom spolu kráčali v ústrety budúcemu životu.

Originálny svadobný príhovor novomanželom

Milí novomanželia, vážení svadobní hostia,

dostalo sa mi naozaj mimoriadnej cti prihovoriť sa vám pri tejto milej slávnostnej príležitosti, keď sme sa všetci tu prítomní zišli osláviť vzácny a nevšedný deň v živote dvoch mladých ľudí, ktorí si dnes podali ruky a so sľubom vernosti a lásky vykročili na spoločnú cestu života.

Radostný je dnešný deň pre nich, no radosťou napĺňa aj všetkých nás. V prvom rade rodičov, ktorí od útleho detstva s vrúcnou láskou a neúnavnou starostlivosťou ich vychovávali a neľutovali nijaké obete, len aby im pripravili čo najkrajší a najšťastnejší život. Radosťou sú naplnené srdcia krstných rodičov, starých rodičov, súrodencov a všetkých nás ostatných príbuzných a známych. Za všetkých, milí mladomanželia, mám tu potešenie prihovoriť sa na začiatku tejto radostnej rodinnej slávnosti skromným, úprimným blahoprianím:

Nech slnko lásky zlatisté
na cesty vždy vám svieti,
v živote aby mali ste
len radosť z vašich detí.

Nech dnešného dňa blaženosť
zo dňa na deň vám rastie,
aby vás hriala spokojnosť,
láska, vernosť a šťastie.

Zdvihnime čaše, priatelia,
nech za nás všetkých vravia:
nech žijú novomanželia
a veľa, veľa zdravia!

Originálny svadobný príhovor novomanželom

Milí novomanželia, vážení svadobníci,

s potešením sa ujímam radostnej úlohy privítať vás pri tomto slávnostnom svadobnom stole, kde sme sa zišli, aby sme v rodinnom kruhu, v dobrej pohode, družne a radostne oslávili tento najšťastnejší deň v živote našich novomanželov. Za všetkých vás chcem vysloviť naše najsrdečnejšie blahoželanie im ako aj ich rodičom a zaželať do budúceho života všetko najlepšie.

Nech po všetky dni vášho žitia
blaženosť dneška stále rastie,
nech obídu vás vlnobitia,
rozkvitá pokoj, láska, šťastie.
Úprimne vravia srdcia naše,
ako to iba láska vie:
Zdvihnime všetci svoje čaše
novomanželom na zdravie!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022