Zóny pre každého študenta

Ďakovný list obchodnému partnerovi

Ďakovný list obchodnému partnerovi 

Vážený obchodný partner,

dvadsať rokov spoločnosti FIRMA je výnimočnou príležitosťou, aby sme zhodnotili udalosti a pripomenuli hodnoty, ktoré nás formujú. Za uplynulé dve dekády dali informačné technológie všetkým odvetviam ďalší rozmer a navždy zmenili spôsob, ako ľudia komunikujú.

Od polovice 90-tych rokov sme zažili úžasný rozmach IT služieb na Slovensku aj v stredoeurópskom meradle a vážime si tieto nenahraditeľné skúsenosti. ZnačkaFIRMA sa dnes spája so službami so zameraním na podnikové a manažérske systémy, webové aplikácie, outsourcing služieb, analyticko-konzultačnú činnosť ako aj riadenie komplexných IT projektov.

Naše riešenia nájdete na Slovensku, ale aj v Európe, vo finančnej sfére, inštitúciách verejnej správy, energetike aj utilitných spoločnostiach. Zostali sme verní presvedčeniu, že kvalita poskytovaných služieb je základom našej práce. V súčasnosti sa angažujeme v projektoch elektronizácie verejnej správy, lebo veríme v prínos pre štátnu správu, samosprávu, súkromný sektor, ako aj pre občanov.

Nové technológie nás nútia neustále napredovať, zvyšovať odbornosť a úroveň profesionality poskytovaných služieb. O to viac si vážime stabilné vzťahy a profesionálne kvality našich zákazníkov a dodávateľov.

Radi by sme Vám úprimne poďakovali za to, že môžeme s Vami spolupracovať. Všetko, čo je v značke FIRMA dobré a kvalitné, sme objavili v sebe v spolupráci spoločne s Vami.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/17669-dakovny-list-obchodnemu-partnerovi/