Ako písať esej – Stručná príručka pre pisateľov esejí

Ako písať esej – Stručná príručka pre pisateľov esejí

Čo je esej? 3

Myšlienka 4

Píšeme esej 5

1. Bádanie 6

2. Téza 8

3. Argumenty 9

— Unáhlené zovšeobecňovanie 12

— Vyberanie čerešní 13

— Údený sleď 13

— Slamený panák 14

— Útok ad hominem 14

— Bezdôvodné odvolávanie sa na autoritu 15

4. Osnova 15

5. Písanie eseje 17

— Úvod 18

— Jadro 19

— Záver 20

— Názov 21

6. Citovanie 24

7. Formátovanie 26

A čo potom? 27

O autoroch 28

Zdroje 30

Ťahák do vrecka 33 

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/18363-ako-pisat-esej-strucna-prirucka-pre-pisatelov-eseji/