Charakteristika osoby znaky + vzorový príklad

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: lucka123 (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 556 slov
Počet zobrazení: 2 161
Tlačení: 91
Uložení: 87

CHARAKTERISTIKA OSOBY

Charakteristika je výstižný opis, zdôraznenie základných vlastností osoby, veci alebo javu.

Základné znaky:

- opis osoby (osôb) je zameraný na najvýraznejšie, najtypickejšie znaky a vlastnosti.

Charakteristika v sebe zahŕňa:

1.a vonkajšiu charakteristiku - zameraná na najtypickejšie vonkajšie znaky,

1.b vnútornú charakteristiku - zameriava sa na povahu človeka, jeho schopnosti a vlastnosti.

2.a priamu charakteristiku - ak opisujeme povahu a vlastnosti človeka priamo - pomocou prídavných a podstatných mien, pr. je múdry, šikovný, lenivý...,

2.b nepriamu charakteristiku - ak opisujeme človeka cez jeho konanie a správanie, z čoho vyplývajú vlastnosti postavy, pr. neprejdeš mu cez rozum...

Pomôcka k napísaniu vnútornej priamej charakteristiky:

  •  Vzťah k ľuďom: je človek srdečný, ochotný, obetavý, úprimný, vnímavý, pozorný; škodoradostný, neznášanlivý, hádavý, podozrievavý správa sa zdvorilo, taktne, slušne, grobiansky, nevychovane...
  •  Vzťah k sebe: je skromný, nenáročný, vyrovnaný, jednoduchý, zdravo ctižiadostivý; pyšný, povýšenecký, domýšľavý, nedotklivý, márnomyseľný; nesmelý, ostýchavý, neistý, kritický, sebakritický, dokáže si priznať omyl, ospravedlniť sa; neprizná si chybu, je zaťatý, tvrdohlavý, vzťahovačný; čistotný, upravený; zanedbáva zovňajšok...
  •  Záujmy a schopnosti: zaujíma sa o šport, umenie, domáce práce, prírodné vedy, cudzie jazyky, hudbu; vytrvalo sa venuje svojim záujmom; často ich strieda; je plný elánu, dokáže strhnúť ostatných, iniciatívny, nadšený...
  •  Vzťah k práci a povinnostiam: ako prospieva v škole, aké výsledky dosahuje v zamestnaní, pracuje samostatne, tvorivo, má organizačné schopnosti; treba ho usmerňovať, kontrolovať; je usilovný, dôsledný, snaživý, trpezlivý, sústredený, na prácu; lenivý, nesústredený, netrpezlivý, neporiadny
  •  Ďalšie vlastnosti: je pesimista alebo optimista, večne nahnevaný alebo nadšený, odvážny, neohrozený, plný elánu; je veriaci, neveriaci, pochybujúci; je schopný niesť následky za svoje rozhodnutia; večne sa sťažuje, zvádza chyby na iných ...

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • enumeráciu vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci ap..
  • komplexnosť charakteristiky osoby, t. j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov pohľadu dodržanie zvoleného kompozičného plánu.
  • syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom), použitie prídavných mien, prísloviek; synoným, využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky.

Ukážka:

V mysli sa mi vynorila jej tvár. Vedela by som ju nakresliť, hľadela som na ňu dennodenne, celé detstvo. Aj teraz som ju videla úplne detailne. Na nose zopár pieh. Dve vrásky okolo úst, keď sa smeje. Anjelské modré oči stratené v záplave hustých mihalníc. Moja malá Viktória...Nádherná tvár. A tie svetlé kučeravé vlasy! Siahali jej do polovice chrbta. Môj idol. A postava ako z časopisu. Drobná, štíhla, s vypuklým zadočkom. Typická tanečnica.

Tancovala od piatich rokov, vraj veľký talent. Všetci to hovorili. Pamätám sa, že rytmicky sa pohybovala skôr, ako začala chodiť. Bol to pre ňu ten najprirodzenejší prejav. Vždy a všade. Tancovala, aj keď jedla. Ustavične sa krútila a pohojdávala, pohmkávajúc si nejaké melódie.

Naši videli, že jej tanec ide sám od seba. Rýchlo sa nechali prehovoriť od učiteľky ZUŠ a dali ju na konzervatórium do Bratislavy. Viki ledva preliezala. Inteligencia jej nechýbala, bolo to z čistej vypočítavosti. Vedela, že aj keď sa nebude učiť, na poslednú chvíľu jej to aj tak vyjde. Časom si totiž začala uvedomovať, že ľudia akosi prirodzene robia, čo si ona zaumieni. Stačí, keď sa na niekoho zahľadí nádhernými ezbrannými očami a nechá účinkovať svoj nevinný pohľad. To zabralo na každého...Na učiteľov, rodičov, chalanov...aj na mňa.

Nedá sa spočítať, koľkokrát ma urazila či ponížila, aj pred mojimi kamarátmi. Napriek tomu som ju milovala a vždy jej všetko odpustila. Stačilo, keď sa na mňa pozrela tým psím pohľadom a bola som namäkko... Zaraz ma zaplavil príval lásky a ešte som si vyčítala, že ju neviem pochopiť, veď ona je ešte maličká. Od detinskosti však mala Viktória ďaleko, to som si uvedomila až neskôr.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#stručná charakteristika osoby #opis veci


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

2.321