Umelecký opis znaky + vzorový príklad

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: lucka123 (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 4 629
Tlačení: 103
Uložení: 158

UMELECKÝ OPIS

Citovo zafarbený, náladový opis, autor opisuje nielen pravdivo jednotlivé vlastnosti javu, ale vyjadruje aj svoj citový vzťah k opisovanému javu, používajú sa na to čo najkrajšie a najpôsobivejšie umelecké obrazy.

Základné znaky:

Umelecký opis využíva obrazné pomenovania, ktoré sú založené na:

a) podobnosti = metafora: škovránok - spevák výšin; sluka - posol jari; zomrel - dohorela svieca jeho života,

b) na vnútornej súvislosti (na vzťahu časti a celku) = metonymia: žiaci odišli do kina - škola odišla do kina, čítam Rúfusove básne - čítam Rúfusa,

c) na prenášaní vlastností ľudí, zvierat na niečo neživé = personifikácia (vlastnosti ľudí), animalizácia (vlastnosti zvierat): potôčik v zime zamrzol - potôčik v zime onemel, takmer ani nedýchal, zomrel,

d) na obraznom prívlastku a prirovnaní: nebotyčné výšky, náhlivé potôčky, blatúchy sú ako zlaté dukáty.

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • enumerácia zobrazovaných javov, dodržanie zvoleného kompozičného plánu, logické členenie textu,
  • subjektívnosť pohľadu na zobrazované javy, emocionálnosť,
  • syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom), použitie prídavných mien, prísloviek; synoným, pestrosť použitých jazykových prostriedkov, tvorivé využitie umeleckých jazykových prostriedkov.

Ukážky (žiacke práce):

Zima je najkrajším obdobím roka. Celá krajina vtedy pokojne spí bod bielou perinou. Príroda oddychuje a čerpá sily na ďalší namáhavý rok. Vo vzduchu sa vznáša nielen mrazivý vietor, ale i atmosféra blížiacich sa Vianoc. Vymrznuté slnko svieti na biely prášok, ktorý sa vtedy čarovne zaligoce. Nehybné a spiace stromy nesú na rukách ťažkú perinu, spod ktorej vyčnievajú šišky. Listnaté stromy už v jeseni zahodili svoje šaty. Po ich holých telách tancujú vzdušné baletky. Malé krehké vločky spievajú svoju ódu na zimu.

Mráz, zimný maliar, kreslí na okná svoje krásne obrazy. Do krásnej výtvarnej scenérie prispievame aj my. Grafickými znakmi našich topánok zdobíme hladkú prikrývku chodníkov. Potoky a rieky sú zamrznuté. Ich zimný spánok stráži to najtvrdšie sklo. Pod lesklým ľadom žijú ryby, ktoré netrpezlivo očakávajú príchod jari, no ešte nie je jej čas. Polia a lúky tiež oddychujú. Spia pod páperím mäkučkým ako čerstvo upečené vianočné koláčiky. Jednotvárnu bielu prírodu rozveseľujú snežný strážcovia svojimi dlhými červenými nosmi. Stoja vo dvoroch a strážia domy. Všetky budovy sú posypané bielou múkou. Z okien visia usmievavé striebristé cencúle ako šišky ihličnatých stromov. Šantivá zima sa s krajinou ešte chvíľu bude pohrávať...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016