Čím by sa malo Slovensko usilovať o zvýšenie svojej atraktivity pre pracovníkov zo zahraničia? (Esej)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: maximus
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 487 slov
Počet zobrazení: 257
Tlačení: 15
Uložení: 15

Čím by sa malo Slovensko usilovať o zvýšenie svojej atraktivity pre pracovníkov zo zahraničia? (Esej) 

Vznikom Európskej únie sa rozrástlo množstvo migrujúcej pracovnej sily. Mobilita pracovnej sily nie je vo všetkých krajinách EÚ rovnocenná, čo znamená, že do niektorých krajín EÚ prichádza veľké množstvo pracovníkov, a naopak sú krajiny, ktoré sa musia vysporiadať s vysokou mierou migrácie vlastnej pracovnej sily do zahraničia. Naša krajina, Slovensko, patrí do druhej skupiny. To znamená, že pracovníci, obzvlášť mladí ľudia uprednostňujú odchod za prácou do zahraničia. Tento fakt dokazuje, že migrácia pracovných síl je pre našu krajinu skôr problémom než úžitkom.

Keďže zo Slovenska ročne odchádza veľké množstvo potenciálnych pracujúcich, klesá nezamestnanosť, pretože na rovnaký počet pracovných miest prislúcha menší počet uchádzačov. V niektorých odvetviach, napríklad v oblasti automobilového priemyslu, je dokonca nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čiže počet pracovných miest prevyšuje počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by boli schopní dané pracovné miesta obsadiť. Na druhú stranu, v niektorých oblastiach, napríklad v oblasti práva, dopyt po pracovníkoch je vysoko prevyšovaný ponukou zo strany obyvateľstva. Z toho vyplýva, že trh práce na Slovensku je v nerovnováhe.

Nakoľko z našej krajiny odchádzajú obyvatelia za prácou do zahraničia, Slovensko sa snaží prilákať pracovníkov z iných krajín k nám. Ako som už uviedla, v niektorých oblastiach

– automobilový priemysel, je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, a preto sa Slovensko snaží obsadiť tieto miesta zahraničnými pracovníkmi. Cudzinci sa taktiež objavujú aj na manažérskych pozíciách v medzinárodných a nadnárodných spoločnostiach, kde oboznamujú personál spoločnosti s organizačnou kultúrou a víziou danej spoločnosti. Typickým príkladom je napríklad kórejská firma Kia Motors Company.

Postupom času pribúda množstvo cudzincov pracujúcich na Slovensku. Dôvodom sú zahraničné vyslania špecialistov (PCN – Parent Country Nationals), ktoré sa vyskytujú najmä vo francúzskych a nemeckých automobilkách. Ďalším dôvodom pracovania na Slovensku je vyššia mzda než v domácej krajine – Rumuni. Od minulého roka (1.1.2014) sa cudzincom zjednodušil prístup na slovenský pracovný trh zavedením novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá zahŕňa povolenie na pobyt a zamestnanie v krajine. Taktiež Slovensko vydáva „modrú kartu“, ktorá je určená vysokokvalifikovaným zamestnancom z tretích krajín v rámci EÚ. Je evidentné, že Slovensko podporuje zamestnávanie cudzincov v našej krajine a snaží sa zabezpečiť im vhodné pracovné a životné podmienky.

Zároveň je dôležité, aby sa migrácia pracovných síl vzťahovala na aktuálne potreby trhu práce, čiže, aby boli cudzincami obsadzované pracovné miesta, na ktoré zamestnávateľ nevie dosadiť dostatočne kvalifikovaných slovenských pracovníkov. Takto zvolené obsadenie pracovného miesta vedie k obojstrannej spokojnosti – zamestnávateľ bude mať vhodného zamestnanca na danom pracovnom mieste a cudzinec dostane príležitosť pracovať na Slovensku vo svojom odbore, kvalifikácii.

Keďže mobilita pracovnej sily je po vzniku Európskej únie trendom, je dôležité ponúknuť zahraničnej pracovnej sile lepšie podmienky než konkurencia – pracovný trh inej krajiny. A to: lepšie platobné podmienky (adekvátnu mzdu za vykonávanú prácu), rôzne zamestnanecké benefity (stravné lístky, voľnočasové aktivity), vhodné pracovné podmienky (dobré vzťahy na pracovisku), vzdelávanie a rozvoj zamestnancov (kurzy, stáže, kariérny rast), zabezpečenie dostupnosti, kultúrne vyžitie mimo práce, a iné.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#esej

Diskusia: Čím by sa malo Slovensko usilovať o zvýšenie svojej atraktivity pre pracovníkov zo zahraničia? (Esej)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030