Mala by slovenská republika zvyšovať podiel študentov z tretích krajín na Slovenských verejných vysokých školách? (Esej)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: maximus
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 606 slov
Počet zobrazení: 224
Tlačení: 15
Uložení: 11

Mala by slovenská republika zvyšovať podiel študentov z  tretích krajín na Slovenských verejných vysokých školách? (Esej) 

Štúdium na vysokej škole v zahraničí sa pre mladých ľudí, ktorí chcú získať kvalitné vzdelanie stáva čoraz atraktívnejším. Vyššia životná a vzdelanostná úroveň, významné zlepšenie sa v cudzom jazyku, ale aj spoznávanie odlišných kultúr sú významným lákadlom pre cudzincov. Na úvod je dôležité podotknúť, že práve zahraniční študenti sú tretím najčastejším dôvodom migrácie do krajín Európskej únie. Naskytuje sa nám otázka, či Slovenko vôbec má záujem o zvyšujúci sa prílev migrantov do krajiny. Nejde teda len o to, či umožníme študentom z tretích krajín získať vzdelanie v našej krajine, keďže väčšina z nich po vyštudovaní tu chce zostať pracovať a žiť. Ja osobne si myslím, že Slovensko by malo zvýšiť podiel zahraničných študentov na verejných vysokých školách.

Prvým dôvodom je, že zahraniční študenti z tretích krajín častokrát preukazujú väčší záujem o vzdelanie a taktiež si možnosť študovať na vysokej škole vážia omnoho viac než slovenskí študenti. Častokrát sa jedná o študentov, ktorí vyrastali v chudobných krajinách s obmedzenými možnosťami a nízkou životnou úrovňou. Z toho dôvodu je štúdium v zahraničí pre nich jednou z mála možností ako získať potrebné vzdelanie a mať možnosť osobnostne, ale aj profesijne rásť. Myslím si, že mnohí z týchto študentov by mohli byť skvelou inšpiráciou pre tých, ktorí štúdium na vysokej škole pokladajú len za nutnosť, prípadne stratu času. Taktiež je tento proaktívny prístup cenený aj zo strany pedagógov, ktorí k tomu, aby mohli vykonávať svoju prácu efektívne potrebujú aj spätnú väzbu zo strany študentov. Z vlastnej skúsenosti viem, že práve zahraniční študenti sú na hodinách omnoho aktívnejší než študenti zo Slovenska.

Druhým dôvodom je nerovnomerný nárast obyvateľstva v rozvojových a rozvinutých krajinách. Práve v najmenej rozvinutých krajinách s omnoho nižšou životnou úrovňou rastie populácia najrýchlejšie. S tým súvisí to, že rozvinuté krajiny čelia starnutiu populácie, čo v poslednej dobe predstavuje jeden z najvýznamnejších demografických problémov. Pomer ekonomicky aktívnych ľudí k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni výrazne klesá. Z toho dôvodu pokladám zvýšenie podielu študentov z tretích krajín za významné riešenie tohto problému. Prejaví sa to v tom, že nastane odliv mladej generácie z rozvojových krajín, čo pomôže rozvinutým krajinám, teda aj Slovensku opäť zvýšiť počet ekonomicky aktívnych ľudí. Prípadne títo študenti môžu získať vzdelanie na Slovensku a po doštudovaní sa vrátiť do rodnej krajiny a pomôcť tamojším obyvateľom zvýšiť životnú a vzdelanostnú úroveň.

Ďalším dôvodom je fakt, že vzdelávanie študentov z tretích krajín sa zaraďuje medzi oficiálnu rozvojovú pomoc. Slovensko sa teda prostredníctvom tohto programu usiluje trvalo udržateľný ekonomický rozvoj týchto krajín. Oficiálna rozvojová pomoc sa v tomto prípade prejavuje v poskytnutí štipendií pre zahraničných študentov. Slovensko je súčasťou

poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci z viacerých dôvodov, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad morálne záväzky voči týmto krajinám, spoluzodpovednosť za globálny vývoj, zlepšovanie medzinárodnej bezpečnosti, ale aj rozvoj obchodnej spolupráce.

Na zvýšenie podielu týchto študentov na vysokých školách existujú rôzne názory. Mnohí sú proti tomu z toho dôvodu, že cítia ohrozenie na trhu práce alebo v rôznych oblastiach života ako rozvojová politika, vzdelávací systém alebo hospodárstvo. Riešením týchto obáv je dosiahnuť súdržnosť medzi odlišnými kultúrami, ale aj snaha jednotlivcov a spoločenstiev poskytnúť pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.

Z uvedeného môžeme vidieť, že existuje viacero dôvodov, ktoré podporujú vzdelávanie študentov z tretích krajín na slovenských vysokých školách. Či už sa jedná o to, umožniť týmto študentom dosiahnuť vyššiu životnú úroveň, vyriešiť globálny problém, ale aj uvedomiť si dôležitosť poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci, toto všetko sú dôvody, ktoré významnou mierou prispievajú k vytvoreniu lepšieho sveta. Hoci sa nejedná o riešenie, ktoré sa prejaví ihneď, ale je dôležité podniknúť aspoň malé krôčky, ktorých dopad sa skôr či neskôr prejaví.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Mala by slovenská republika zvyšovať podiel študentov z tretích krajín na Slovenských verejných vysokých školách? (Esej)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032