Príhovor pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Gymnázia

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 565 slov
Počet zobrazení: 195
Tlačení: 5
Uložení: 6

Príhovor pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Gymnázia 

Vážený pedagogický zbor,
vzácni hostia,
milí žiaci a priatelia školy,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil pri tejto milej a slávnostnej udalosti, akou je 60. výročie založenia Vašej školy. Veľmi rád využívam možnosť prihovoriť sa Vám pri príležitosti osláv tak významného výročia v histórii Vašej školy.  

Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a na stretnutia, ale i na bilanciu dosiahnutých výsledkov, na vyjadrenie hrdosti na svoju školu.

Niektorí z Vás možno z rozprávania alebo z iných zdrojov si spomínajú na to, ako bolo založené gymnázium, ako postupne prišli prvé úspechy, ktoré presvedčili o tom, že to bolo vykročenie správnym smerom.

Za desiatky rokov histórie Vášho gymnázia sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, ktorí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v živote a zastávajú popredné miesta v kultúrnom i spoločenskom živote tu v tomto regióne, ale aj v zahraničí.

Spomínate si určite s úctou i na významné učiteľské osobnosti, na ľudí, ktorí stáli za katedrami Vašej školy a ktorí žiakom odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti pri vzdelávaní a výchove k zodpovednosti, na učiteľov s hlbokým zmyslom pre čestnosť a ľudskosť.

Vážení prítomní,

je dôležité, že kľúčovými cieľmi vzdelávania na Vašej škole sú samostatnosť, tvorivosť, využívanie nových metód a foriem práce, využívanie najmodernejšej techniky a zavádzanie nových vyučovacích predmetov.

Počet a rozmanitosť voliteľných predmetov, ktoré Vaša škola žiakom poskytuje, voľnočasové aktivity školy i zoznam aktivít, do ktorých sa škola zapojila a zapája sú jasným dôkazom toho, že Vaša škola žije životom bohatým na udalosti a že Vaši žiaci sú vysoko motivovaní pracovať na sebe a rozvíjať sa.

Množstvo súťaží a projektov na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni ako projekt Comenius – školské partnerstvá, Let’s sing together alebo Euroscola, exkurzie, jazykovo - poznávacie pobyty vo Veľkej Británii, návštevy Európskeho parlamentu, dlhoročná aktívna krúžková činnosť v oblasti astronómie, jazykov, športu i umenia, ale aj organizácia Vianočného benefičného programu a príležitosť všetko toto dianie mediálne zachytiť sú neodmysliteľnou súčasťou Vášho školského vzdelávacieho programu a súčasne sú hybnou silou rozvoja Vašej školy a celkom istotne i zdrojom nadšenia mnohých pedagógov a žiakov.

Mnohí žiaci participujú a dosahujú úspechy v rôznych vedomostných a športových súťažiach. Žiak Vášho gymnázia Martin Rusnák bol v roku 2011 ocenený plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania za úspechy vo viacerých záujmových školských aktivitách, no predovšetkým za celoslovenské i medzinárodné úspechy v oblasti hudby.

Je nadmieru potešiteľné, že nielen žiaci prezentujú svoju tvorivosť, invenciu a duchovný rozmer. Ale i Vy, vážení učitelia, ktorí vediete krúžky a mimoškolské aktivity, ktorí venujete svoj čas a svoje schopnosti žiakom, aby ste v nich objavili a naplno rozvili talent a um, a preukazujete svoju profesionálnu zručnosť a schopnosti. Kvalita výučby, ktorú žiakom poskytujete, sa Vám každoročne vracia v podobe pretrvávajúceho záujmu o štúdium.

Milí hostia a priatelia,

dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že dnešná slávnosť a historický odkaz bude silným impulzom pre úspešnú budúcnosť Vašej školy. A aj keď máme na Slovensku rôzne problémy, verím, že práve takí ľudia ako vy, milí žiaci, vzdelaní a rozhľadení, pomôžu našu republiku ozdraviť a posunúť ďalej.

Želám celému kolektívu školy veľa úspechov do ďalších rokov, stovky dobre pripravených absolventov, ktorým bude atmosféra školy ožívať v ich spomienkach i po mnohých rokoch, želám Vám, aby ste boli aj naďalej spoločne tak úspešní ako doteraz, aby na škole panoval duch spolupatričnosti, náročnosti a láskavého slova.

Ďakujem Vám za pozvanie a za pozornosť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Príhovor pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Gymnázia

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012