Moja ulica (Umelecký opis)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 501 slov
Počet zobrazení: 482
Tlačení: 33
Uložení: 33

Moja ulica (Umelecký opis)

V mojom srdci jestvuje len jedno miesto, kde vtáci ssppievajú krajšie ako obyčajne, len jedno miesto, kde vôňa kvetov dostáva neobyčajný nádych. Miesto, kde vvššeettko navôkol, má pre mňa hlbší význam. Ak by som bol maliarom, zachytil by som ho z každej jednej strany, z každého jedného kúta a bolo by mi jedno, že miniem všetko maliarske plátno a obetujem tomu celý život. PPrreettože pohľad na moju prenádhernú ulicu stojí určite za všetko. Vššaakk len táto ulica pozná moje prvé kroky, každý jeden úkryt a je mi vždy domovom.

Pohľad na šeerroomm prikryté lúky za mojím domovom, či zzáápad slnka priam vtedy, keď lúče slnka sa dotýkajú nášho kopccaa,, vo mne prebúdza zvláštny pocit, ktorý ani sám nedokážem opísať. Na jar, keď sa všetko prebúdza a zmiizznnee pokrývka snehu, ktorá cez zimu zakrývala naše chodníky, kopce a domy, vtedy, keď začínajú kvitnúť kvety, počuť všade navôkol príjemný žblnkot našej rriieky, sa všetky deti z našej ulice idú hrať na okolité ihriská. Na našej ulici je ihrísk niekoľko, no každé z nich má v sebe osobité čaro. Jedno, tam kde zvykneme hrávať baskettbbaall,, je zaprášené prachom, ktorý tam rozfúkne vietor niekedy pred príchodom leta. Druhé ihrisko slúži mamiiččkkám na oddych a ich ratolestiam na vvyybblláázznneennie sa na preliezačkách, kolotočoch a iných stavbách, ktoré na kaažžddeejj detskej tváričke vvyyččaarriia úsmev.

Potom sú ttu ešte dve ihriská, ktoré sa prevažne zobúdzajú na jeseň a deti, hrajúce sa na nich futbal, zabúdajú, ako rýchlo plynie čas a menia sa na futbalové hviezdy. Uprostred našej uliccee máme malý obchodík, s rôznym druhom ttoovvaaru a hneď vedľa neho sa rozpresti- erá malá prítulná búdka, ktoráá vzhľadom pripomína zmenšenú perníkovú cchhaalúpku. To je náš obchod so zmrz- linou.

Naša nádherná ulica alee neslúži len nám ľuďom, ona má totiž vo ssvvoojjoom srdci miesto aj pre zvieratká. Hneď za rohom mojej bytovky je malé miestečko, niečo ako park. Tento park slúži prevažne psíčkarom a ich nevyšantení miláčikovia sa tam teda dokážu odviazať. Behajú hore – dole a už ppoznajú naspamäť každý jeden stromček. Keď vidíte toto prekrássnnee spolunažívanie, tú krásu celého okolia, ccííttiim pokoru voči tomuto miestu. Či je ráno, poobedie, večer, za kaažžddééhhoo počasia a v každom ročnom období, ttooto miesto prekvitá elánom a cítiť z neho pocit podobný nirváne.. Je to naozaj prekrásne miesto, s krásnymi cceessttičkami, kvetmi, stromami a predovšetkým ľuďmi.

Len toto miesto mi dalo prvvýýcchh a najlepších priateľov. Na tomto mieste ma učili chodiť, behať a bicyklovať. Toto prekrásne miesto maa prijalo a som jeho nepatrnou súčasťou. VVďďaakka mojej ulici poznám, čo je to cnieť sa za domovom a vďačím zaa každý jeden pohľad naň, keď sa vvrraacciiaam po dlhšej chvíli, alebo i keď len zo školy, pretože vtedy cítim, že soomm to zase ja, že tu patrím. SSppooznal by som ju aj poslepiačky, pokojne by som vedel ísť, len podľa hlasu môjhoo srdca a spoznal by som ju na široko – ďaleko, pretože tak, ako mi je vlastná a známa táto ulica, tak mi nie je známa žžiiaadna iná.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018