Beletrizovaný životopis znaky + VZOR

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 575 slov
Počet zobrazení: 262
Tlačení: 8
Uložení: 7

BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS

Útvar umeleckého štýlu. Na rozdiel od úradného životopisu využíva umelecké výrazové prostriedky, nemusí obsahovať pravdivé údaje, jeho autor pracuje s fantáziou, obrazotvornosťou. Využíva opisný, rozprávací resp. reportážny, prípadne úvahový slohový postup.

Môže byť: a) autobiografiou (vlastný životopis)

  1. b) biografiou (životopis inej konkrétnej osoby)

Ide v ňom hlavne o štylistiku, možnosť ukázať štylistickú zručnosť.

Jeho znakom je príbehovosť/epickosť (ale pozor, nie je to rozprávanie – zápletka... rozuzlenie),

faktografia – umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov (min. 5),napríklad narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy , schopnosti, ambície do budúcnosti a pod.
V beletrizovanom životopise hrá dôležitú úlohu „zahmlievanie“ faktov. Porovnajte nasledujúce vety.

  1. a) Ľudevít Štúr, syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny (rodenej Michalcovej),

sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci.

  1. b) Brat Karol bol už chlapča, keď zaznel plač novorodeného brata.

Slovná zásoba: slovník je neobmedzený, umelecké prostriedky (metafory, prirovnania, personifikácie), frazeologizmy, slovesá, podstatné a prídavné mená... obmieňanie, pestrosť, originalita.

Vetná stavba: pestrá, dynamická, spájacie výrazy na zabezpečenie časovej následnosti životopisných údajov,

Kompozícia: Úvod – napr. Málokto ma volá mojím pravým menom. Veď komu by sa také meno páčilo? Maco Mlieč... Preto mi prischli rôzne prezývky ako Mliečnik alebo Macík, ako ma volala mama v detstve...

Neviem, aké bolo počasie 18. júna 1991, ale viem, že v jednej bratislavskej pôrodnici bolo kriku ako na tržnici...

Jadro – nemusí sa začať narodením, možno použiť aj retrospektívu (ale musí byť správne začlenená do textu - časová postupnosť podľa vopred zvoleného plánu)

- narodenie , - štúdium , - rodinné zázemie , - dosiahnuté úspechy , - kritické okamihy zo života ,
- schopnosti , - cestovateľské zážitky , - význam diela , práce , - ambície do budúcnosti

Je na autorovi, koľko priestoru venuje jednotlivým témam.

Záver – možnosť ukázať autora z iného pohľadu, zamyslenie.

Beletrizovaný životopis – Ukážka:

Narodila som sa v môj najobľúbenejší deň - v nedeľu 24. marca 1990. S veľkým krokom a plačom som sa predierala na tento svet.

Zvedavo som sa poobzerala okolo seba. Uvidela som sklamaný výraz tváre mojej mamy, z čoho som usúdila, že som dievča, a ešte k tomu škaredé. Ja som sa však sama sebe náramne páčila.

Narodila som sa v dobre zabezpečenej právnickej rodine, s čím som bola tiež mimoriadne spokojná.

V materskej škole som bola neprístupná a panovačná. Bila som všetky deti do radu. Keď sa blížil nejaký hrozivý trest, vedela som pohotovo zaspievať a zarecitovať takým anjelským hláskom, že mi hneď všetko odpustili.

Jedného dňa sa však skončil tento „dolce vita“. 1. septembra 1996 som začala chodiť do školy. To bol vážny krok do života. Pretože som bola veľmi talentovaná, rýchlo som sa naučila písať, čítať počítať. Odmalička som bola veľmi angažovaná, zbierala som železo, staré handry a papier, aby som pomohla postaviť na nohy naše národné hospodárstvo.

S úspechom som ukončila ZŠ, spravila som prijímacie skúšky a dostala sa na gymnázium, kde už štvrtý rok deriem školské lavice.

Mojou veľkou záľubou sú mladí muži, film a literatúra. Jeden záujem však vôbec neodporuje druhému. Naučila som sa spájať ich tak obdivuhodne a šikovne, že som si vytvorila príjemnú „ideologickú nadstavbu“ ( ako sa pred 100 rokmi vyjadril K. Marx). Môj život sa takto stal bohatým, kultúrnym a plným filozofických názorov na umenie, literatúru a všetko na svete.

Vlastním 13 vysvedčení, ďalej niekoľko kníh, náhrdelníkov, sukní, módnych časopisov, lakov na nechty, pulóvrov, topánok, talizmanov, stratených ilúzií a nových ideálov v podobe jedného mladého muža z ekonomickej školy. Ako vidieť, vytvorila som pre svoju existenciu aj solídnu materiálnu základňu.

Na doterajší osud sa naozaj nemôžem ponosovať. Zachoval sa ku mne gavaliersky, za čo som mu vďačná.

Ó, kiežby ma šťastena nikdy neopustila!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Beletrizovaný životopis Maco Mlieč #beletrizovaný zivotopis o  bratovi


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023