Slávnostný prejav znaky + VZOR

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 614 slov
Počet zobrazení: 136
Tlačení: 5
Uložení: 8

SLÁVNOSTNÝ PREJAV

Je žánrom rečníckeho štýlu, v ktorom sa realizuje replika iba jedného účastníka. Predpokladá sa prítomnosť adresáta, ktorého oslovujeme. Od situácie závisí miera subjektívnosti prejavu.

Jeho znakmi sú ústnosť (aj keď je pripravený v písomnej podobe), zrozumiteľnosť, jednoduchosť, jednoznačnosť, sugestívnosť. Prevahu v ňom má úvahovývýkladový slohový postup.

Existujú rôzne druhy slávnostných prejavov – jubilejný prejav, gratulačný, pri rôznych príležitostiach (stužková slávnosť, svadba, narodenie dieťaťa, otvorenie výstavy...).

Musí rešpektovať gramatickú, výslovnostnú a spoločenskú normu. Vyznačuje sa jednoduchosťou, preto kladie dôraz na každé slovo (neprijateľná je frázovitosť, nezmyselné hromadenie slov): prvá veta = úvod, posledná veta = záver.

Slovná zásoba a vetná skladba: Jazykové prostriedky pomáhajú vzbudzovať a udržať záujem poslucháča, pôsobia na neho. Preto sa často využívajú:

- opakovania, príklady, prirovnania, frazeologizmy, citáty, metafora, metonymia, personifikácia,

- rečnícka otázka (má dramatizujúcu funkciu), zvolacie vety, hyperbola (zveličenie), perifráza (nepriame vyjadrovanie: krajina tulipánov), anadiplóza (opakovanie posledného slova výpovede ako prvé v novej), litotes (vyhýba sa drsnému pomenovaniu: namiesto zlý – nie najlepší, starý - nie najmladší).

Kompozícia:

  1. Oslovenie – dodržiavame v ňom pravidlá spoločenského správania a taktu, oslovujeme napr. jubilanta, hostí,... (hostia majú vždy prednosť pred domácimi, ženy pred mužmi,...). V jednom oslovení môžeme osloviť aj viacerých – ide o enumeratívny typ oslovenia (vypočítavanie):

Napr.: Vážený pán minister, vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci!

Vážená pani triedna učiteľka, milí rodičia, spolužiaci!

Oslovenie končíme ! - výkričníkom. Pri písaní treba po oslovení na začiatku prejavu vynechať jeden riadok.

V jubilejných a gratulačných prejavoch na prvom mieste oslovujeme jubilanta. S oslovením je vhodné pracovať aj v priebehu prejavu. Oslovenie môže rečník použiť aj v modifikovanej podobe (nie stále rovnaké).

  1. Úvod – upútať záujem adresáta (citát, výrok, porekadlo, príslovie, konkrétny príklad, definícia,

príbeh, otázka...)

  1. Jadro – definovanie udalosti, pri príležitosti ktorej je prednášaný prejav, rozvíjanie jednotlivých myšlienok, ich opakovanie inými slovami, vysvetľovanie témy, hodnotenie napr. istého obdobia, udalostí, vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia, hypotézy, pohľadu do budúcnosti...

Je potrebné nepreskakovať z jednej veci na druhú, postupovať od jednoduchosti k zložitosti, myšlienku opakovať inými slovami, používať trópy , figúry, názorné vyjadrovanie, čísla zaokrúhľovať. Môže sa použiť: rečnícka otázka, vytýčený vetný člen (Naši spolužiaci , tí sa nikdy nevzdávajú.), dva zápory (Nemožno nespomenúť...).

  1. Záver – zdôraznenie najdôležitejších myšlienok, zhrnutie obsahu, výzva k činnosti, vyjadrenie úcty, obdivu, poďakovanie a vyjadrenie priania, želania. Nevhodný záver: To je asi všetko , čo som chcel povedať.

Slávnostný prejav – Ukážka:

Vážený profesorský zbor, drahí štvrtáci a milí spolužiaci!

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa dali nahradiť jediným – škola. Nie je to však len zhluk písmen označujúcich budovu, je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme spoločne zapečatili 78 životných kapitol, aby sme 78 spolužiakov odprevadili na cestu dospelosti. Zavrieme bránu detstva za tými, ktorých sme niekoľko rokov stretávali na chodbách nášho gymnázia.

Čas plynie ako rozbúrená rieka. My sa len nechávame strhnúť jej rýchlym spádom. Pamätám sa na časy, keď sme ako ustráchaní prváci obdivovali vyobliekaných maturantov. Chceli sme byť ako oni, najstarší, a že vraj aj najmúdrejší na škole. Teraz po tom už netúžime. Cítime, že nás budúcnosť začína dobiehať. Pretože, len čo odídete, preberáme vaše žezlo my. Dúfame, že budeme kráčať po ceste, ktorú ste vydláždili, aspoň s úspešnosťou porovnateľnou tej vašej.

Čaká vás veľa nových dvier. Želáme vám, milí štvrtáci, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo školských lavíc. Nechajte sa nimi viesť, vždy tu budú pre vás, keď zablúdite.

Na záver len veta, ktorú ste v uplynulých dňoch počuli určite veľa ráz: „Blíži sa maturita.“ Prajeme vám, aby ste zúročili všetky získané vedomosti, mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok a zhovievavú komisiu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#enumeratívny typ oslovenia #enumeratívny typ


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032