Slávnostné otvorenie školského roka (Príhovor)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ninuska (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.01.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 342 slov
Počet zobrazení: 127
Tlačení: 6
Uložení: 5

Slávnostné otvorenie školského roka

Vážení hostia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

65 prázdninových dní ubehlo neuveriteľne rýchlo a opäť sa tu stretávame. Vy žiaci zasadnete do školských lavíc a my pedagógovia zaujmeme svoje miesto pred katedrou. Verím, že ste všetci mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších a hlavne, že sa Vám podarilo oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie školského roka.

Milí kolegovia, vychovávať a vzdelávať mladých ľudí je dôležitá a zodpovedná úloha, no zároveň nesie v sebe črty krásy a príťažlivosti. Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý mechanizmus, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť je potrebné poznať, rešpektovať a rozvíjať. želám Vám veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie a kreatívne nápady pri napĺňaní našich cieľov.

Vítam i Vás milí žiaci!

Osobitne však medzi nami vítam žiakov prvého ročníka. Pre Vás prechod na strednú školu znamená významnú kvantitatívnu aj kvalitatívnu zmenu. Prišli ste na školu, na ktorej sa chcete cítiť dobre. Školu, ktorej veríte, že Vám pomôže získať potrebné vedomosti a zručnosti využiteľné vo Vašom ďalšom živote tak, že budete schopní hneď po ukončení štúdia zaradiť sa do pracovného prostredia.

Počas letných prázdnin prebiehala na škole rekonštrukcia jedálne, vybudovalo sa nové parkovisko, oddychová zóna a novinkou budú aj moderné školské rovnošaty. Aj v tomto školskom roku budete mať možnosť zapojiť sa do mimoškolských aktivít v rámci krúžkovej činnosti, aby ste svojím talentom a študijnými výsledkami robili dobré meno nielen sebe, ale aj škole.

Milí prváci! želám Vám veľa úspechov v štúdiu a som presvedčená, že sa Vám podarí rýchlo a v krátkom čase adaptovať sa na nové podmienky, reprezentované vyššou náročnosťou, ale i samostatnosťou a zodpovednosťou za svoje konanie, správanie a štúdium. Verím, že na konci školského roka Vás budem môcť všetkých chváliť za výborné študijné výsledky.

Na záver Vám chcem všetkým zaželať veľa energie, trpezlivosti, množstvo kreativity a hlavne veľa úspechov. Nech nový školský rok 2018 – 2019 bude pre Vás tým, na ktorý budete všetci radi spomínať.

riaditeľka školy 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu