Vzor: Žiadosť o prijatie do zamestnania

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: kaprik
Typ práce: Ostatné
Dátum: 11.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 57 slov
Počet zobrazení: 260 652
Tlačení: 3 544
Uložení: 4 358
ŽIADOSŤ O PRIJATIE  DO ZAMESTANIA

Mgr. Jožko Mrkvička, Hrušková  666/8, 03104 Liptovský Mikuláš
 
Detský domov
Komenskeho 6
033 01 Liptovský Mikuláš
 
VEC
Žadosť o prijatie do zamestnania

Dolupodpísaný Jožko  Mrkvička, narodený  8.7. 1977, bytom Hrušovská 666/8, Liptovský Mikuláš, Vás týmto žiadam o prijatie do zamestnania ako vychovávateľ.

Za kladné vybavenie žiadosti vopred  ďakujem.
 
S pozdravom

Jožko Mrkvička
 
 
Prílohy: životopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013