Zóny pre každého študenta

Mladí ľudia – Skupinová charakteristika

Mladí ľudia – Skupinová charakteristika

Povrch našej planéty si pamätá kroky miliónov mladých ľudí. Pamätá si bosé nohynašich najstarších predkov, ľahké sandále mladých Grékov a Rimanova zaznamenáva aj nespočetné kroky dnešných moderných mladých ľudí, po ktorýchsa v budúcnosti vyberú ich deti – nastupujúca generácia. Každou generáciou samení aj prototyp mladého človeka a každý je jedinečný.

Mladých ľudí rozozná na prvý pohľad každý z nás. V prvom rade sa nám vynorípredstava sviežich, neopotrebovaných tiel, ktoré ešte nezakúsili tvrdé životné skúškya ktorých jemné rysy nestihli stvrdnúť pod vplyvom ľudských zákonov a pravidiel. Tovšetko priam vyžaruje z týchto nepokoriteľných tvorov.

Tvár ľudí mladej generácie je hladká, s jemne tvrdohlavým a zachmúreným čelom. Inokedy sa celkom vyjasní v prítomnosti milých ľudí a priateľov, ktorými sa mladíľudia neustále obklopujú. Na tvárach sa im javí úprimný úsmev, i keď čosi detskév ňom zostalo, pretože človek v sebe to dieťa pestuje celý život. Nesmejú sa lenústa, ale oči i celá tvár, akoby sa celé vnútro tešilo z najkrajšieho obdobia ľudskéhoživota – mladosti. Postupne sa však stávajú dospelými a zodpovednými a črtyjemnosti či dôverčivosti, úsmev a lesk v očiach pomaly odchádzajú do nenávratnaspolu s plynúcimi rokmi.

Typické správanie mladých ľudí je podľa dospelých skoro vždy odsúdeniahodné, napríklad počúvanie hlučnej hudby (navyše vo večerných hodinách), typické rýchlejazdy na motorke, akrobatické kúsky na bicykli, jazdy na kolieskových korčuliach. To všetko vytvára na tvárach starších ľudí väčšie vrásky. Priam opovrhnutia hodné jepodľa starších požívanie alkoholu, fajčenie a skorý sexuálny život je nimiklasifikovaný ako neprípustný. Veľké „nie“ či zákaz pobáda mladých ľudí k jehoporušovaniu, veď zakázané ovocie chutí najlepšie a je ťažké odolať krásnym,šťavnatým plodom, ktoré ponúka život.

Ochutnať, neochutnať, veriť, neveriť, zmieriť sa so všetkým alebo bojovať. Mladágenerácia je plná rozporov, ale je spojená neviditeľným putom, ktoré ju zjednocuje.Toto puto je tvorené vrodeným nesúhlasom s dnešnými podmienkami a vierouv lepšiu budúcnosť, o ktorú sa zaslúži práve ona.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/3743-mladi-ludia-skupinova-charakteristika/