História čaju (Výklad)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 540 slov
Počet zobrazení: 24 369
Tlačení: 889
Uložení: 819
Výklad - znaky výkladu:
· Cieľom je objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok
· Najčastejšie v 3. osobe
· Využívajú sa postupy logického myslenia – analógia, hypotéza, indukcia, dedukcia,
exemplifikácia ( objasňovanie pomocou príkladov), syntéza
· Kauzálne vzťahy ( príčinno – následné), vývinové a funkčné vzťahy
· Lexika – termíny, neutrálne slová
· Syntax – polovetné konštrukcie, enumerácia, dvojčlenné vety, rozvité jednoduché vety,
jednoduché súvetia, dôvodové, dôsledkové súvetia
· Argumentovanie
· Autorský plurál
· Kompozícia - striktne úvod( známe fakty, motivačné faktory)
jadro – samotné vysvetľovanie
záver – zhrnutie poznaného

História čaju (Výklad)
História čaju sa píše už takmer 5000 rokov. Na pôvod čaju sa viaže viacero legiend. Asinajznámejšou z nich je legenda o čínskom cisárovi Shen Nung. Bolo to v roku 2737 pred našímletopočtom. Shen Nung si chcel prevariť vodu, aby bola pitná, keď mu do nej vietor zavial niekoľkočajových lístkov. Cisára zaujala zvláštna vôňa. Ochutnal a zistil, že vznikol veľmi príjemnýosviežujúci nápoj. Iné pramene uvádzajú, že čaj do Číny doviezol mních Gan Lu z Indie. Mnohočínskych zvykov spojených s podávaním čaju pochádza z čias vládnucej dynastie Chou ( 222pred n.l.), keď poznali čaj pod názvom tchu. Z tohto výrazu vzniklo neskôr slovo tche, šíriace sado celého sveta. Výraz chaj, ktorým sa čaj nazýva v Indii, Rusku a Strednej Ázii, pochádzaz čínskeho cha – i, čo znamená „čajové lístky“.Čaj sa v začiatkoch využíval hlavne v oblasti medicíny a trvalo veľmi dlho, než dostal podobu,v akej ho poznáme dnes. Prvú knihu o čaji „Ch'a ching“ napísal Lu Yu – budhistický mních. Neskôrčaj šírili zen – budhistickí misionári do Japonska. Do Japonska sa čaj dovážal dlhú dobu, alepestovať sa tu začal až okolo roku 1200. Dodnes sa tam používa čajový obrad z dôb dynastieSung.

V dobe, keď bola objavená Amerika, sa postupne čaj zmenil až do podoby, v ktorej hopoznáme dnes. Prvý Európan, píšuci o čaji, bol Portugalec, jezuita, otec Jasper de Cru, ktorý akoprvý získal práva na obchodovanie s čajom s Čínou. Boli to práve Portugalčania a Holanďania,ktorí ako prví doviezli so svojimi obchodnými loďami čaj do Európy. Stalo sa to okolo roku 1600.Čaj bol v tej dobe veľmi drahou komoditou ( cca 200 dolárov za kg), čím sa automaticky stalznakom bohatstva. Neskôr, keď sa čaj začal importovať vo veľkom hlavne do Holandska, cenypostupne klesali. Až okolo roku 1680 sa dal čaj kúpiť v každom obchode s potravinami. DoAmeriky prvýkrát doviezol čaj Peter Stuyvesant v roku 1650 holandským kolonistom na územíNew Amsterdamu ( súčasný New York), ktorí si čaj veľmi obľúbili. V tej dobe ho však kolonistivypili viac ako celé Anglické kráľovstvo dokopy. Prvé vzorky čaju boli do Anglicka dovezené okoloroku 1652 – 54.

Čaj sa stal natoľko obľúbený, že ho čoskoro vyhlásili za anglický národný nápoj.Postupne sa čaj rozšíril do celej Európy. Napriek tomu, že zásluhu na rozšírení čaju v Európemajú Holanďania, stal sa od roku 1790 centrom svetového obchodu s čajom Londýn. Čaj rýchlozdomácnel aj v Amerike a v Rusku. V Amerike je známe „Bostonské pitie čaju“, ktoré boloprotestom proti britskej dani z čaju. Američania prispeli k čajovému priemyslu až v 20. storočí.Roku 1904 bol na svetovej výstave v St. Louis objavený ľadový čaj a v roku 1908 vyvinul ThomasSullivan z New Yorku koncept čaju vo vrecúšku. V súčasnosti, keď sa do módy dostáva zdravýživotný štýl, je čaj populárnejší, ako kedykoľvek predtým.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014