Vážení členovia rady školy! (Diskusný príspevok)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 23 036
Tlačení: 949
Uložení: 938
Diskusný príspevok - znaky diskusného príspevku
· Vyjadrenie názoru jednotlivca na niečo, čo sa spomenulo v referáte alebo v inom diskusnom
príspevku
· Svoj názor je dobre podporiť argumentmi ( napr. citovaním odbornej literatúry ap.)
· Môže hovoriť o svojich dojmoch, pozorovaniach
· Subjektívny – 1. os. sg. ( ja si myslím, domnievam sa)
· Prvky štýlu:
rečníckeho ( oslovenie, prihováranie sa poslucháčom)
umeleckého a hovorového (pestrá modalita, opakovacie figúry, frazeologizmy, expresívne slová,
hyperbola)
odborného a administratívneho ( termíny, výpočet akcií ap)
· Kompozícia:
1. Oslovenie
2. Nadviazanie na predchádzajúceho rečníka
3. Vyjadrenie vlastného názoru
4. Argumentovanie
5. Poďakovanie za slovo

Vážení členovia rady školy! (Diskusný príspevok)
Dovoľte mi, aby som aj ja povedala niekoľko slov k návrhu, ktorý predniesla pani riaditeľka.Chcela by som podotknúť, že nehovorím len za seba, ale zasadnutiu rady školy predkladámvýsledky podpisovej akcie žiakov , ktorí sa v počte 462 vyjadrili proti návrhu pani riaditeľkyzakázať používanie mobilov na hodinách odborných predmetov a matematiky.Prekvapuje ma, že na začiatku 21. storočia niekto považuje používanie mobilného telefónu akokalkulačky za netradičný spôsob. Práve naopak, my žiaci ho považujeme za spôsob úplne bežný,každodenný a hlavne ekonomický. Ak rodič alebo žiak sám investoval do drahšieho telefónnehoaparátu s viacerými funkciami, nevidím dôvod, prečo by tento prístroj nemal používať tak, ako toodporúča výrobca. To si má žiak kúpiť novú kalkulačku, hoci ju už nepotrebuje?

Ešte jedna vec ma znepokojuje... Ako môže niekto študentov považovať a priori zapodvodníkov, ktorí na nič iné nemyslia, len na to, ako pri písomke zneužiť situáciu a podvádzať?Skutočne máme uveriť, že učitelia sa obávajú , že si budeme posielať správy SMS ako nabežiacom páse? A oni to nezaregistrujú? Nebudú počuť zvukové signály? Nezbadajú čudnýpohyb? Hlavne, že sme sa dnes učili o nezmyselnosti kolektívnej viny...Môžem vám povedať, pani riaditeľka, že na škole máte skoro polovicu už dospelých ľudí, ktorínevedia, či majú nad týmto návrhom plakať, alebo sa smiať. Podobné argumenty považujeme zairelevantné a prosíme vás, aby ste tento návrh nezaradili medzi pripravované zmeny školskéhoporiadku.Ďakujem za slovo.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012