Zóny pre každého študenta

Šútovský vodopád

Medzi najkrajšie výtvory prírody patria vodopády. Šútovský vodopád je jedným z nich. Je ozdobou Malej Fatry.

Ako slzy prírody sa vynárajú nevedno odkiaľ, rútiac sa z vrcholu brala. Rozbíjajú sa a stekajú po vysokej skalnej stene zahalenej machovým kobercom. Počuješ ten hrdý spev padajúcej vody? Ohromí vás už z diaľky. Keď zafúka jemný vánok, z vodopádu zavanie na vás chladný vzduch s jemnými čiastočkami vody. Och, aký je to pocit osvieženia! Slnečné lúče ožiaria kvapôčky vody a vdýchnu im farby dúhy. Vidíš tú krásu a čistotu vody? Potvrdzuje to aj fakt, že v potoku si našli domov aj králi čistých vôd – pstruhy. Kulisu vodopádu tvoria strmé svahy popreplietané stromami. Holé stromy akoby nás volali svojimi konármi do náručia. Na chrbtoch hôr je rozliate ako krv čučoriedie a brusničie opálené od slnka. Pod opadnutým lístím sa skrývajú jesenné hríby. Zver brázdi po lesoch a hľadá posledné zvyšky darov prírody. Šumiecky potok po prekonaní veľkej prekážky pokračuje vo svojej púti. Kľukatí sa dolinou a je odhodlaný prebíjať sa ďalej. V jeseni mu tok sťažuje opadané lístie. S jej príchodom zhodia stromy svoje zelené plášte a oblečú si pestrofarebné kabátiky. Chodníčky sú zahalené jemnou prikrývkou z opadaného lístia, s ktorým sa občas poihráva vetrík. Nad cestičkou vytŕča skalné bralo Orlia hlava, ktoré ako strážca hôr stráži svoje okolie. Ajhľa, koľká krása! Tu smrečok rastie zo zhnitého pňa stromu. Cestičku lemujú malé studničky s krištáľovočistou vodou. Chodníčky vydláždila príroda skalami a schody vytvorila z koreňov stromov.

Príroda je naozaj veľkým architektom.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/4053-sutovsky-vodopad/