Rakúsko - Uhorsko

Starí Maďari pochádzajú z rodov kočovných kmeňov zo stepí dnešného Kazachstanu. Pri hľadaní novej krajiny postupne v 9. storočí za vlády kniežaťa Arpáda, obsadili Podunajskú nížinu. Použili rýchlu a prekvapivú taktiku a len
25 000 starých Maďarov porazilo všetkých tamojších Slovanov. S cieľom získať bohatstvo a zajatcov podnikali ďalšie výboje na územie dnešného Nemecka, Talianska a Francúzska. po desaťročia vypaľovali kláštory, ničili poľnohospodárske usadlosti. Nakoniec ich r. 955 porazil nemecký cisár Oto I. Za vlády kniežaťa Gejzu r. 970 – 997 uzatvorili starí Maďari mier a prijali kresťanstvo. Uhorsko považované za významnú krajinu. R. 1241 ho však napadli Tatári a dobili ho tak, ako to predtým robili starí Maďari.      
 
Čechy, Poľsko a Uhorsko tu neboli samostatné štáty. Slovanské jadro tvorili Čechy a Poľsko, oblasť dnešného Maďarska a Slovenska obsadili staromaďarské kmene.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/4083-rakusko-uhorsko/