Slovensko verzus Maďarsko

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 322 slov
Počet zobrazení: 3 970
Tlačení: 346
Uložení: 341
Všetko sa to začalo ešte za čias Rakúsko Uhorska, kedy Slováci boli takmer 1000 rokov pod nátlakom Maďarov. Maďari sa neskôr snažili zaviesť maďarský jazyk na celom území Slovenska. Štúrovci im to však prekazili a Ľudovít Štúr zaviedol spisovnú slovenčinu podľa stredoslovenského nárečia. Takto sa začínali konflikty medzi na oko rovnakými krajinami. Niekdajšia súdržnosť Maďarska a Slovenska už nejestvovala.

Po 2.svetovej vojne začali mať isté skupinky ľudí problém či už s inými kultúrami, inými rasami alebo vierovyznaním.
Tieto skupinky ľudí podporovali Hitlerovu fašistickú ideológiu, ktorá vychádzala z nacionalizmu, prípadne rasizmu. Konflikty medzi Maďarmi a Slovákmi pokračujú až do dnes a nedá sa im nijak zabrániť. Každodenne sa z médií dozvedáme o ďalších  rasistických útokoch, v istých prípadoch dochádza až k smrti. Je veľmi smutné, že človek dokáže takto hlboko klesnúť a ublížiť niekomu len kvôli vzhľadu, rase alebo náboženstvu, aby utíšil svoju neprekonateľnú túžbu „vyčistiť ľudstvo“. V dnešnej dobe žije na Slovensku maďarská menšina, ktorá nám nič neurobila, títo ľudia chcú normálne žiť. Aj keď som si vedomá, že pravda, že medzi týmito našimi maďarskými spoluobčanmi sa nájdu ľudia nenávidiaci Slovákov, je presne taká istá ako sa medzi nami nájdu ľudia nenávidiaci Maďarov. Hádzať niektorých ľudí, jedincov a hlupákov do toho istého vreca s rozumnými ľuďmi vážiacich si jeden druhého je nesprávne.

A preto  sa pýtam, prečo nemôžeme žiť normálne a bez strachu, čo nás na druhý deň čaká? Žiť pokojne a bez strachu z nasledujúcich dní v našom živote. Vážme si sami seba a nevyvolávajme zbytočné konflikty medzi ľuďmi rozdielnych národností rás, štýlu a náboženstiev. Buďme k sebe ľudskí. Veď každý si zaslúži žiť či už je to Róm, Maďar, Černoch, Ind alebo dokonca aj Slovák. Ako by sa nám páčilo, keby nás niekto utláčal kvôli našej národnosti? Zamyslime sa nad tým a dajme šancu iným žiť. Toto je môj názor na spory medzi ľuďmi ,ktorí si nedokážu vážiť sami seba... Toto je môj názor na spory Maďarov a Slovákom...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012