Naše kultúrne dedičstvo

Slovensko je mimoriadne bohatou krajinou  na ľudové tradície. Dá sa povedať:  Čo dedina, mesto – to iné zvyky. Pre nás je zaujímavé, keď sa pozrieme na životy našich dedov a pradedov.

Počas roka prebiehali jednotlivé zvyky a tradície. A tak vítanie jari, veľkonočné sviatky, stavanie májov, jánske ohne, dožinky, poďakovanie za úrodu, páračky, vianočné zvyky, fašiangy boli každodennou súčasťou života. Určité tradície a zvyky dodržiavali pri krstinách, svadbách, pohreboch. Niektoré zo spomenutých zvykov sa zachovali dodnes. Niektoré ostali iba v piesňach a tancoch a pripomínajú nám ich vystúpenia folklórnych súborov v tradičných krojoch. V niektorých častiach Slovenska tvorí kroj aj dnes súčasť každodenného oblečenia.

Ľudové zvyky, remeslá a tradície si aj my pripomíname každý rok na skanzene vo Svidníku. Je tam zaznamenaný život našich predkov. Ako žili, čo varili, na čom spávali, čo vyrábali, ako sa obliekali. To ukazuje, že sa dalo žiť bez elektriny, počítačov…. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme tieto zvyky a tradície nezabúdali a naďalej zachovali pre ďalšie generácie. Aj preto, lebo sú súčasťou kultúry každého národa.
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/4092-nase-kulturne-dedicstvo/