Svet, ktorý chceme

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 11.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 340 slov
Počet zobrazení: 5 325
Tlačení: 369
Uložení: 345
Je svet, v ktorom žijeme, svet v akom by sme chceli žiť? Nad touto otázkou sa už zamýšľalo veľa ľudí.

Práve táto otázka tvorí a tvorila dejiny ľudstva. Ľudia, ktorí si ju v minulosti položili a ktorí sa zapísali do našich dejín, sa snažili na základe svojich predstáv a myšlienok vytvoriť svet, v ktorom chceli žiť. Nie všetky tieto myšlienky boli dobré a nie všetky prispeli k rozvoju ľudí, ale všetky ľudí poučili. Vojny, prevraty, revolúcie, vynájdenie nových vynálezov a mnohé iné dôležité fakty, to boli veci, ktoré mali podľa ich tvorcu zmeniť svet na svet ,aký chceli. Chceme aj my iný svet, aký žijeme? Nemusíme ísť pre to proti celému ľudstvu a všetkých presviedčať o myšlienke, ktorá nemusí znamenať práve dobro a blaho. Nemyslíme my, často sebecky a cynicky, len na svoje dobro?

Nevyužívame a neničíme práve my, ľudia, najinteligentnejšie tvory Zeme, prírodu?
Ale prečo? Pre zábavu, dobré finančné zázemie, popularitu, pohodlie alebo spoločenský život? Mali by sme si predovšetkým uvedomiť, že to, čo si požičiame, mali by sme aj vrátiť. Mali by sme teda vracať všetko, čo nám príroda dala a nepoškodzovať ju, nevyrubovať lesy, nevyrábať a nevypúšťať toxický odpad do riek a vodných tokov a do ovzdušia látky, ktoré spôsobujú skleníkový efekt alebo rast ozónovej diery. Nielen takéto podstatné fakty ale aj úplné drobnosti, s ktorými sa každodenne stretávame dokážu sa nahromadiť a v budúcnosti vytvoriť hotovú katastrofu. Čo by sa stalo, keby sme začali využívať viac recyklovaných vecí, či už sú to zošity, knihy alebo iné predmety? Nevyrubovalo by sa menej hektárov lesov ročne? Nebola by naša planéta zelenšia a zdravšia? Nemala by viac kyslíka, zvierat a zaujímavých druhov rastlín? Nebolo by na nej viac života? Často sa však ľudia, ktorí napr. vo veľkom obchodujú s drevom nemyslia na prírodu, myslia len na biznis. Sú však aj iné prípady, kedy ľudia myslia len na seba, nemusia sa týkať iba ekológie. Medziľudské vzťahy sa taktiež menia. Často si všímame predovšetkým rasové črty, finančnú situáciu, vierovyznanie.

Zmeňme teda svet. Nie pre vlastný úspech, ale pre úspech celej planéty.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017