Vzdelávanie vždy a všade

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 12.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 368 slov
Počet zobrazení: 3 150
Tlačení: 284
Uložení: 314
Na Slovensku sa výuka väčšiny detí so sluchovým postihnutím vyučuje na základných a stredných školách, ktoré sú internátneho charakteru. Deti trávia päť dní z týždňa v škole a dva doma.  Je možné, aby v takejto situácii bola rodina sluchovo postihnutého dieťaťa inštitúciou, ktorá spĺňa tieto kritériá? Je to dosť ťažké. Rodina by sa mala stať pre dieťa vzorom a škola by to mala využiť pri ďalšom vzdelávaní.

Ďalším faktorom, ktorý treba brať do úvahy je samotné postihnutie rodičov a s tým súvisiaca úroveň komunikácie v rodine.
Počujúci rodičia nemajú dostatočné zručnosti v používaní posunkového jazyka a na druhej strane málo detí má dobre rozvinutú schopnosť odzerania. Ich vzájomná komunikácia je oveľa horšia ako v nepočujúcej rodine. Rodičia častokrát nie sú schopní vysvetliť dieťaťu mnohé pojmy, udalosti, častokrát sú vo vysvetleniach netrpezliví, alebo zameriavajú svoju pozornosť na ďalšie - počujúce dieťa v rodine. Komunikácia s nepočujúcim dieťaťom sa veľakrát obmedzuje na základné životné potreby dieťaťa. Druhým extrémom je prípad, kedy je im všetko dovolené, sú rozmaznané a egocentrické.

Rodičia majú so svojím sluchovo postihnutým dieťaťom už od ranného detstva oveľa viac starostí, problémov a práce ako rodičia intaktného dieťaťa. Pri tom všetkom sa im zdá sexuálna výchova zanedbateľná a nepodstatná. A navyše, aj keď by chceli v tejto veci niečo urobiť, nevedia ako o daných témach hovoriť, keďže nie sú odborníci na túto problematiku, nepoznajú posunky k danej téme a ako je známe, a to nielen pri nepočujúcich deťoch, rodičia si niekedy prajú, aby ich dieťa    ostalo dieťaťom a o otázky sexuality sa nezaujímalo.

Mnohí rodičia sa v tejto oblasti spoliehajú na školu.
Tá však zdôrazňuje, že prvé informácie o rodinnom živote by mali dieťaťu poskytnúť rodičia.
Výchova  a vzdelávanie sluchovo postihnutých detí sú špeciálne vedené. Preto by aj sexuálna výchova, či už v rodine, alebo v škole,  mala byť premyslenejšia, hlbšia, s odborníkom, ktorý nemá problém sa o týchto otázkach rozprávať, a ktorý pozná aj problémy, kultúru, správanie a  charakteristiky, ktorými sa sluchovo postihnutí vyznačujú. Sluchovo postihnutý mladý človek by mal byť pripravovaný na úskalia, ktoré bude vo svojom živote prekonávať.

Špeciálne školy poskytujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa nemôžu vzdelávať v riadnych školách, výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu alebo intelektovému nadaniu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014