Vzdelávanie vo voľnom čase a na vyučovaní

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 12.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 4 418
Tlačení: 348
Uložení: 363
V našej škole sa väčšia časť žiakov zaoberá okrem povinných predmetov aj predmetmi, ktoré sú nepovinné. Máme tu pomerne veľa záujmových krúžkov, kurzov a projektov. Sú to napríklad kurzy anglického a nemeckého jazyka, spevácke krúžky, tanečné a divadelné krúžky, počítačový a literárno-dramatický krúžok. Žiaci si v nich môžu rozvíjať jazykové znalosti, rozšíriť svoje vedomosti, alebo sa aj zabaviť. Všetci žiaci sú na záujmových útvaroch úspešní a učitelia sú s nimi vo väčšine prípadoch taktiež spokojní. Každý si vyberie ten krúžok, ktorí by ho samozrejme bavil, a kde by sa zapájal do rôznych súťaží alebo predstavení. Máme aj veľmi veľa dobrých učiteľov, ktorí nám vysvetľujú učivá a pomáhajú nám a majú taktiež svoju zásluhu na našom vzdelávaní, pretože nebyť ich, nemali by sme žiadnu úroveň. Na škole funguje aj projekt Socrates Commenius, ktorý je založený na anglickom jazyku. V tomto projekte spolu s nami spolupracujú aj deti a učitelia z Maďarska, Poľska, Nemecka, Talianska a Cypru.

Tento rok nás aj navštívili na našej škole. Konajú sa aj biologické, geografické, matematické, nemecké a anglické olympiády, na ktorých sa naši žiaci zúčastňujú. Chodí sem aj veľa žiakov, ktorí sú na týchto olympiádach úspešní, alebo žiaci, čo sa dobre učia. Chodievame na výlety a exkurzie, kde sa niekedy aj môžeme zabaviť, alebo sa aj niečo naučiť. Všetci vieme, že si ich za dobrú prácu a výkon zaslúžime. Na vysvedčeniach má väčšina žiakov výrobné výsledky vrátane záujmových činností. Ja navštevujem počítačový krúžok, kde sa vždy skvele zabavím na hrách a na Internete. Pracujeme aj na projektoch o ochrane prírody, rastlín a živočíchov. Ešte navštevujem krúžok nemeckého jazyka. Nemčinu sa ako povinný predmet naša trieda neučí, ale ja sa ju učím iba v mojom záujme a v záujme mojich rodičov. Rodičia ma v učení podporujú a dúfam, že tak podporujú aj iných.

Ja by som si priala, aby sa každý žiak snažil a mal aj na vysvedčení vynikajúce výsledky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013