Vzdelanie pre všetkých (Úvaha)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 12.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 496 slov
Počet zobrazení: 17 954
Tlačení: 1 151
Uložení: 1 017
Vzdelanie... Čo je to? Je to len slovo? Pojem? Potreba? Nutnosť? Nátlakom nanútená teória dnešnej spoločnosti? Nie. To určite nie. Ale, je to realita, ktorá je potrebná pre dnešnú spoločnosť. Ako by existovali ľudia bez vzdelania? Povedzme si to na rovinu, neexistovali by. Vzdelanie má plodiť múdrych ľudí schopných alebo aspoň snažiacich sa predvídať rôzne faktory ovplyvňujúce alebo ohrozujúce naše bytie. Bez vzdelávania by aj tie najrozvitejšie spoločnosti v priebehu niekoľkých rokov klesli na úroveň primitívnej civilizácie. Ľudia sa dnes vzdelávajú prakticky celý život. Mnohí si určite kladú otázku, či je potrebný taký nával informácií, aký dostávajú mladí ľudia počas svojho štúdia? Je to diskutabilná téma. Niekto hovorí, že to patrí k všeobecnej vzdelanosti, iní tvrdia, že je to len zaťažovanie  nepodstatnými informáciami a tým pádom zamedzovanie jednotlivcovi na špecifikáciu záujmu.
Ak sa na to pozrieme z neutrálneho hľadiska memorizácie veľkého množstva informácií vedie ku kvalitnému prehľadu z rôznych odvetví, ale zase môže trochu obmedzovať kvalitu kvalifikácie v oblastiach záujmu daného jednotlivca. Špecifikácia, memorizácia informácií a zameranie iba na jednotlivú oblasť štúdia môže obmedziť prehľad a vzdelanosť v ostatných oblastiach, ktoré patria k všeobecnej inteligencii, a ktoré sú potrebné na existovanie v dnešnej spoločnosti.

Čo je potom pre nás výhodnejšie, alebo inak povedané, potrebnejšie pre budúcnosť? Ťažko povedať. Je to len na rozhodnutí jednotlivca, či to alebo ono. Dnes má človek možnosť sa rozhodnúť pre aké vzdelanie by sa mal pokúsiť a zamerať a aké sa zase k nemu nehodí. Zamyslíme sa, ale či je umožnené každému vzdelávať sa v oblasti, v ktorej by mal záujem sa vzdelávať? Dá sa povedať, že áno. Lenže prichádzame do doby kedy sa dostávajú do popredia rôzne názory na ceny a poplatky za vzdelávanie. Je skutočné prospešné a pre každého človeka, ktorý má záujem sa vzdelávať, spoplatnenie respektíve zvýšenie cien štúdia? Ak sa spoplatní štúdium na vysokých školách, má to viesť k zvýšeniu kvality štúdia sprístupneniu technických faktorov uľahčujúcich a skvalitňujúcich štúdium. To je teoreticky pravda, ale čo ak to bude viesť k zníženiu záujmu o tento stupeň vzdelanosti respektíve nie záujmu, záujem by určíte ostal taký, ak nie väčší, ako predtým, ale skôr k skomplikovaniu a zníženiu dostupnosti tohto štúdia pre jednotlivcov, ktorým to ich finančná situácia nedovolí? Existuje však aj na toto riešenie zvané štipendium, ktoré by malo zabezpečiť prostriedky na štúdium respektíve študentské pôžičky pre všetkých, ktorí majú o toto vzdelanie záujem. Položme si však otázku, ako táto pôžička ovplyvní život jednotlivca po skončení štúdia? Záťaži to jeho finančnú situáciu alebo to nebude taká záťaž ako sa môže zdať? Je to závislé od rôznych faktorov ako zameranie, kvalifikácia, profesionálnosť,... Všetky tieto aspekty vedú k jednému záveru, a to je finančné ohodnotenie nadobudnutej vzdelanosti počas štúdia.

Toto bol jeden vcelku zaujímavý príklad dostupnosti vzdelanosti pre všetkých. Vzdelávanie však nekončí ukončením štúdia, pokračuje po celý život človeka. Človek sa vzdeláva a nadobúda skúsenosti vždy a všade, či už v škole, v práci, vo voľnom čase, ale hlavne je ako tieto nadobudnuté skúsenosti a vzdelanie využije pre seba a iných.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025