Vzdelanie (Úvaha)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 12.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 523 slov
Počet zobrazení: 32 528
Tlačení: 1 369
Uložení: 1 316
Je vzdelávanie skutočne potrebné pre náš život? Veď v minulosti rozhodne nebolo prístupné všetkým ľuďom, ale  len úzko segregovanej skupine obyvateľstva a jej vplyv sa zakladal práve na vzdelaní,  preto si svoje vedomosti chránila.  Ako je potom možné, že sa vzdelanosť postupne rozšírila medzi všetky spoločenské vrstvy? Určite to nebol len následok potreby kvalifikovanejších pracovných síl, ale toho, že v každom človeku je prítomná  prirodzená zvedavosť, túžba spoznávať nové veci a práve ona sa ukázala  ako prvotný základ rovnosti medzi ľuďmi. Môžme vidieť aj to, že tam kde vzdelávanie a vzdelanosť boli najsilnejšie, začali sa rodiť ideály, dobra, krásy a demokracie. Antické grécko je po stáročia naším  vzorom, ktorý sa snažíme napodobniť. Aj slovo univerzita pochádza práve odtiaľ.

Je pre štát skutočne výhodné v čo najvyššej miere podporovať vzdelávanie a školstvo? Myslím si, že áno. Štáty, ktoré opovržlivo voláme banánové republiky sú pre nás výstražným príkladom toho, že demokracia a zdravé medziľudské vzťahy môžu existovať len tam, kde úroveň vzdelania v spoločnosti je čo najvyššia, inak nám hrozí zvýšený výskyt extrémizmu, rasizmu a xenofóbie. Veď práve vzdelanie nám dáva rozhľad. Umožňuje aby sme mohli vidieť samých seba takých akí sme, a tak byť schopní tiež akceptovať aj iných ako rovnocenné ľudské bytosti, s rovnakými právami, ktoré máme aj my.    

Niekto by sa mohol pýtať, či nemá právo ostať nevzdelaný.
  Tiež na sebe cítim tlak vzdelávať sa. Ak by som si vybral niečo iné, hrozilo by mi, že skončím bez strechy nad hlavou a bez nevyhnutných finančných prostriedkov. Je to správne? Aký by bol štát, kde by každý dostal to čo potrebuje, bez akejkoľvek snahy či práce? Samozrejme bol by to štát sebcov a egoistov a nemohol by existovať. Aj preto musím akceptovať to, že  hlavným determinujúcim prvkom, môjho spoločenského postavenia bude moja vlastná práca, v odbore, ktorý si vyberiem už počas svojho štúdia a že časť svojej práce venujem  pre všeobecné dobro.

Ale štát , ktorý sa chce nazývať demokratickým, by mi mal preto umožniť vzdelanie v takej miera akú veľkú snahu sám preukážem a to sa týka  nie len mna, ale aj všetkých ľudí, ktorí sú ochotní vzdelávať sa a pracovať na sebe.
Pred istým časom sa rozpútala diskusia o spoplatnení vysokého školstva. S názorom, ktorý hovorí, že takéto spoplatnenie je správne, nesúhlasím. Lebo táto zmena by  pravdepodobne nesplnila svoj hlavný cieľ, ktorým by malo byť zvýšenie kvality vysokého školstva. Neviem si predstaviť, ako valorizácia platov nekvalitných učiteľov, zlepší ich schopnosť vyučovať. Kde by sme mali preto hľadať prostriedky na zvýšenie kvality školstva? Mali by sme sa v prvom rade sústrediť na mladých perspektívnych ľudí, ktorým v možnosti uplatniť sa bránia práve tí, ktorí by podľa uvedeného modelu mali dostať vyššie platy.

No aj toto ukazuje, že v štáte existuje pluralita názorov, ktorej výsledkom je viacero pohľadov na riešenie problému, ktoré sa dotýka nás všetkých, a je len dobré, že existuje právo pre každého vyjadriť ten svoj. Záverom, by som chcel zdôrazniť, že ak chceme, aby to tak ostalo a aby sa naša spoločnosť harmonicky rozvíjala aj naďalej, je našou povinnosťou sústrediť svoju pozornosť na zlepšovanie kvality vzdelania a sprístupniť ho každému bez ohľadu na sociálne alebo spoločenské postavenie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu