Zóny pre každého študenta

Budúcnosť Európy je v poznaní a v spolupráci

Európu tvoria štáty, ktoré sa od seba odlišujú kultúrou, jazykom, spôsobom života, ale aj názormi. Na to, aby boli medzi týmito štátmi dobré vzťahy, musia sa navzájom trochu poznať. To platí aj o ľuďoch. Tiež sa od seba odlišujú, a to najmä svojimi povahami. Aj napriek tomu má človek dobrý pocit, keď má vedľa seba niekoho, s kým si rozumie. Aj s týmto človekom sa musel najprv spoznávať, aby vytvoril vzťah.

Partnerstvo však nie je len o poznaní, ale aj o vzájomnej pomoci. Ľudia by si mali vedieť pomáhať v ťažkých situáciách aj vtedy, keď sa nepoznajú. Je to pekná vlastnosť, ktorá však bdie v máloktorom človeku. Pomoc neznamená len to, že niekomu požičiame peniaze alebo mu pomôžeme vstať zo zeme, keď spadne. Za pomoc sa považuje aj pekné slovo, keď je ľudské srdce smutné alebo ho niečo trápi.

Aj štáty by si mali vedieť medzi sebou pomáhať. Napríklad v tom, že ak by jeden štát zasiahlo zlo prírody, iné štáty by mu pomohli aj peniazmi, potrebnými vecami, ale možno aj milou návštevou či pekným povzbudivým slovom.

Dôležitá je aj spolupráca. Ak budú štáty a ľudia medzi sebou spolupracovať, vzťahy sa budú vyvíjať k lepšiemu. K spolupráci patrí aj dohoda. V minulosti sa panovníci dohodnúť nevedeli, preto vznikali vojny , ktorými sa problémy len začínali. Dnes sa však štáty dokážu dohodnúť, hoci nie na všetkom. Často sa ešte riešia problémy rôznymi spôsobmi, ale vojna už nemá takú veľkú moc, pretože aj ľudia prešli zmenami myslenia a vedia, že vojna nič nerieši. Je potrebné si sadnúť za jeden veľký stôl, kde každá krajina bude rovnocenná a všetky si budú navzájom pomáhať a spolupracovať.

Budúcnosť Európy  teda závisí od ľudí, ktorí v nej žijú. Ak sa budú ľudia meniť k lepšiemu, Európa sa bude meniť s nimi.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/4149-buducnost-europy-je-v-poznani-a-v-spolupraci/