Deň učiteľov (Slávnostný prejav)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 24 904
Tlačení: 955
Uložení: 853

Deň učiteľov (Slávnostný prejav) 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí spolupracovníci!
 
Vítam vás na dnešnej rozšírenej pedagogickej rade pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov.

Koľko času ubehne, kým sa z hravej bytosti stane dospelý človek. Koľko námahy vynaložia tí, čo jeho dušu budú zušľachťovať ako najvzácnejší kvet. Ťažšie je to s deťmi s nariadenou ústavnou výchovou. Chýba im milujúca náruč matky, ktorá vie chrániť pred povíchricou aj slnečným úpalom.
Je šťastie pre dieťa, ak vyrastá v prostredí, kde mu zasievajú do srdca dobro a lásku. Ale charakter dieťaťa pestujú aj pedagógovia a zamestnanci v školstve. Oni sú tými záhradníkmi, čo odstraňujú burinu, aby rastliny mohli zdvihnúť hlávky k slnku. Pekne to vystihol básnik J. Lenko v básni Dospelosť, keď hovorí: „Čo v sebe krásne máš, to rozmnožuj, pýr vytrhaj a kypri pôdu klasom.“

Dobrý pedagóg robí všetko v znamení bohatej žatvy. Najprv preskúma oči svojich žiakov, aby sa vedel rozhodnúť, kde pridať odvahu, kde lásku, kde treba rozozvučať struny citu, lebo múdrosť bez spomínaných ľudských vlastností by nebola tou pravou. Múdrosť bez vrúcnosti a lásky je smutná. Svojich žiakov učíme konať dobro. Musíme však rátať s tým, že vždy to nevyjde, aj keď sa veľmi snažíme. Práve preto musíme byť nároční, prísni, ale aj milí a láskaví, aby po prijatí našich žiakov do ... nám znela pieseň radosti, ktorá sa bude k našim žiakom vracať v podobe ozveny vďačných spomienok.
Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“.

Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým poďakovala za vykonanú prácu v našom zariadení a ku Dňu učiteľov zaželala pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a do budúcnosti popriala nekonečné množstvo úspechov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.809