Príhovor k bývalým zamestnancom

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 674 slov
Počet zobrazení: 6 023
Tlačení: 424
Uložení: 477
PRÍHOVOR JUBILANTOM – BÝVALÝM ZAMESTNANCOM
Mnoho jarí a jesení musí človek prežiť, aby uvidel svoje dielo ako ucelené. Svojou prítomnosťou, svojím každodenným pohybom rúk a svojím umom napĺňa hodiny práce, hodiny rozmýšľania, dlhé dni starostí a krátke okamihy radostí. Lebo život človeka sa skladá práve z nich. Tie prvé ho nútia neprestajne prenášať sa cez ne, boriť sa s nepriazňou, lebo taký je už život človeka.

Jar, leto jeseň i zima sedemdesiat i osemdesiatkrát mnohým zaklopú na dvere. Za tento čas sa človeku starosti zahalia do jedinej vety, do niekoľkých slov: „Veru, ťažký je život!“ A človek sa musí poriadne obracať, aby sa nepoddal.

Roky plynú so starosťami i radosťami, s plnou životnou aktivitou človeka. Až jedného dňa je to tu: (roky šesťdesiate, sedemdesiate .......). Ani sa nenazdáme, ako rýchlo uplynuli a niekedy natoľko domŕzajú, až si myslíme, že už sme celkom nepotrební, lebo sme postavení bokom. Nie tam, kde stoja mladí, lebo by sme im možno zavadzali, lebo by sme im chceli nedajbože v niečom poradiť.

Taký názor môžu mať len citovo narušení ľudia. Veď tí starí sú nám potrební ako vzor, lebo vo svojom živote skúsili naozaj veľa. Keď teraz  oddychujú, majú na to právo, lebo tu po sebe nechali dielo, ktorému zasvätili život, jeho najplodnejšie roky. Dnes majú možnosť poobhliadnuť sa, obzrieť si brázdu, ktorú vyorali, pokochať sa v úrode z toho poľa, do ktorého zasiali svoju prácu. Nesmieme preto, milí jubilanti, myslieť na to, akí ste nepotrební, ale na to, akí ste boli veľmi potrební. My si vás vážime, lebo si uvedomujeme, ako ste svojím dielom prispeli k výchove mladého pokolenia. Vy iste veríte, že táto generácia bude pracovať tak, ako sa to naučila od svojich otcov či matiek, teda od vás. Vy ste im vštepovali  do sŕdc lásku k človeku, k práci, a preto  sa treba nádejať, že aj oni svojich potomkov povedú k takémuto cieľu.
Prešli ste jarou a letom svojho života, prišla jeseň. Všetko ide tak, ako to v kolobehu prírody musí ísť a ako to funguje odjakživa. Jar a leto ste vyplnili statočnou prácou starostlivého hospodára. Nuž, jeseň nech vám dožičí svoje plody. Nech je krásna, pokojná a slnečná.
 
 
Vážení jubilanti, vážení prítomní,
dovoľte mi, aby som vás v mene zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v  ... čo najsrdečnejšie privítala pri príležitosti významných životných jubileí. Radi využívame túto príležitosť na to, aby sme vám prejavili úctu a vďaku za váš plodný život a tvorivú prácu. Pohľad na vaše tváre, pracovité ruky a striebrom sfarbené vlasy nám dáva obraz plodne a statočne prežitého života.

Vieme, že mnohí z vás, vážení jubilanti, prešli tvrdou cestou života, ku ktorému sa v spomienkach iste často vracajú. Bola to cesta naplnená usilovnou a obetavou prácou. Čas sa zastaviť nedá a vy si už dnes všetci užívate zaslúžený odpočinok. Nás však teší, že stále prejavujete živý záujem o všetko, čo sa deje (v našom meste, obci) a snažíte sa byť nám nápomocní. Vaše skúsenosti a rady nám v  nejednom prípade pomohli a vaša obetavosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností je pre nás stále príkladom hodným nasledovania. Jeseň života prichádza, ale tak ako umelec nachádza v prírode krásu farieb, tak isto mi nachádzame vo vás krásu mimoriadnych ľudských vlastností. Vaša čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému, to je čistý prameň, z ktorého stále môžeme a chceme čerpať, lebo z neho získavame silu pre našu budúcnosť. ... rokov ľudského života predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Minú sa roky. Uprostred radostí i starostí v životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je to tu: ... rokov.

Ani sa nenazdáme, ako jednoducho sú tie roky tu a natoľko domŕzajú, až si myslíme, že sme už nepotrební, lebo sťažujeme život iným – mladým.
No nie je to tak. Prežili ste vo svojom živote rozličné chvíle, ťažké i radostnejšie. A dnes, keď už odpočívate, keď už máte právo oddýchnuť si, máte možnosť poobhliadnuť sa. Prešli ste jarou i letom svojho života, prišla jeseň. Všetko ide tak, ako v kruhu prírody musí ísť a ako to chodí odjakživa. Jar a leto ste vyplnili statočnou prácou starostlivého hospodára. Nech vám preto jeseň života dožičí svoje plody, nech je krásna, spokojná a slnečná.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017