Príhovor riaditeľky materskej školy

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 16.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 9 663
Tlačení: 538
Uložení: 523
Vážení rodičia,
 
končí sa rok 2000. Stojíme na prahu nového tisícročia. Sme plní očakávania i obáv, plánov i predsavzatí, spoločných, ale samozrejme aj súkromných.
Európa sa zjednocuje v spoločných záujmoch. Výchova nového pokolenia, Europánov, je nástojčivou úlohou dneška, a to tak vo východných, ako aj v západných krajinách.

Žijeme v časoch, keď elektronizácia a automatizácia, výpočtová technika menia každú oblasť nášho života. Dobre pripraviť deti pre život je najdôležitejším poslaním tých, ktorí ovplyvňujú ich vývoj. Sú to ich rodičia, ale aj učitelia. Vieme, že dieťa má právo na výchovu v súlade s jeho individuálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami. Vieme, že má byť vychovávané a vzdelávané tak, aby bolo schopné vnímať dianie okolo seba, pružne sa v ňom orientovať a správne naň reagovať.

Dosiahnutie týchto cieľov nie je vec jednoduchá. Možno to vôbec zvládnuť?
Cítite aj vy, milí rodičia, že čosi nie je v poriadku, keď sivovlasá starenka rozpačito postáva v dopravnom prostriedku, keď hlavnou témou rozhovoru rodiny či priateľov sú len peniaze, keď manžel či syn nechá unavenú manželku či mamu nosiť ťažké nákupy.

Zo správania mužov sa vytráca galantnosť. Smutné to konštatovanie! Veď predsa pozorní a taktní nechceme byť iba v určitej spoločnosti za určitých okolností, takými musíme byť predovšetkým doma vo svojej rodine, na pracovisku a zvlášť vtedy, keď naše správanie majú možnosť pozorovať deti.
Výchova, to nie je len záležitosť školy. Hlavné výchovné činitele musia pôsobiť predovšetkým v rodine, lebo v škole prežíva dieťa len tretinu dňa, ďalšie dve je pod ochranou svojich rodičov. Na to zabúdať nesmieme.

Moderná doba kladie na každého z nás vysoké nároky, a to nielen pracovné, ale aj citové. Elektronika, exaktná technika síce uvádza človeka do sveta netušených možností, ale ako protihodnotu za toto poznanie mu ponúka ochudobňovanie o najprirodzenejšie prejavy, ktoré plynú z prostého ľudského vzťahu plného ohľaduplnosti, pozornosti a srdečnosti. Staré príslovie hovorí: Kto lásku seje, ten lásku žne. Láska je naozaj ten čarovný prútik vekov, ktorý prebúdza svedomie, spája národy a otvára cestu človeka človeku.

Preto aj v tomto novom modernom a pretechnizovanom tisícročí vychovávajme naše deti v duchu lásky a porozumenia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017