Október - Mesiac úcty k starším (Prejav)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 16.08.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 423 slov
Počet zobrazení: 56 345
Tlačení: 1 553
Uložení: 1 263

Október - Mesiac úcty k starším (Prejav)

Vážené babky, vážení dedkovia, milí hostia!

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej vlasti.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
  Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
  Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším pre vás pripravili dnešnú malú slávnosť. Prajem vám, aby ste sa medzi nami dobre cítili a aby vám na túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky.
Srdečne vás všetkých pekne vítam!

Vážení starí rodičia, vážení hostia, milé deti!

Srdečne vás vítam na dnešnej školskej besiedke, ktorú sme pripravili pre vás pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším. Poslaním nášho predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z vás sa dennodenne podieľate pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujete rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie i vašu účasť pri spoločných hrách.

Aj v dnešný deň ste prijali pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Preto prosím prijmite na znak vďaky a úcty kultúrny program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo ste pre svoje vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobíte. Želám vám tu všetkým prítomným v mene učiteliek i vašich detí príjemné popoludnie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022