Ako napísať slávnostný prejav?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 239 slov
Počet zobrazení: 45 788
Tlačení: 1 323
Uložení: 1 230

Ako napísať slávnostný prejav?

- Pre úspešnosť celej reči  je dôležitý úvod a záver. V úvode by malo byť jasné,  o čom bude reč.

- Autor by mal byť úprimný.

- Do témy treba vložiť vlastné presvedčenie.

- Prejav sa skladá z úvodu , jadra a záveru .

- Súčasťou je  oslovenie  a poďakovanie za pozornosť .

- Zámená  vás , vám ... – píšeme s malými začiatočnými písmenami . 

KOMPOZÍCIA:

ÚVOD :  - volíme oslovenie  :  Vážený pán minister, vážení poslanci !
/ -treba uviesť viac prítomných podľa pracovnej a spoločenskej hierarchie/
Oslovenie končíme !-výkričníkom.
-  pri písaní  treba po oslovení vynechať jeden riadok
 
Text úvodu  môžeme štylizovať :  Dovoľte mi , aby som ...  privítal .... Je pre nás  veľká česť,
že odhalíme sochu Ľ.Štúra ....
 
V úvode môžeme použiť umelecké a rečnícke prostriedky . Môžu to byť :
-výrok slávnej osobnosti ,všeobecný výrok , porekadlo ,príslovie
-otázka
-konkrétny príbeh
Neodporúča sa použiť ospravedlnenie . 

JADRO: analýza , príjemné životné okamihy ,komparácia
 -nepreskakovať z jednej veci na druhú
-postupujte od jednoduchosti k zložitosti
-myšlienku opakujte inými slovami
-používajte trópy , figúry – názorné vyjadrovanie
-čísla zaokrúhľujeme
-môžeme použiť rečnícku otázku
-vytýčený vetný člen – Naši spolužiaci , tí sa nikdy nevzdávajú .
-dva zápory – Nemožno nespomenúť ...
 
ZÁVER: Môžeme ho štylizovať :
-  zhrnutie hlavných myšlienok
-  výzva k činnosti
-  citovanie vhodných veršov
- pochvala poslucháčov – kompliment
- vyvolanie smiechu...
 
Nevhodný záver : „To je asi všetko , čo som chcel povedať, takže môžem prestať“.
 
Súčasťou dobrého záveru je poďakovanie- rečník musí byť vďačný .  Napr. : „ Drahí priatelia , ďakujem vám ...“ ... „Želám vám ...“...

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021