Ako napísať rozprávanie?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 168 650
Tlačení: 1 637
Uložení: 1 417

Ako napísať rozprávanie?

Rozprávanie je podstatnou zložkou umeleckého štýlu. Rozprávačské postupy sú v povestiach, rozprávkach, v románoch, v publicistickej tvorbe, životopisných dielach.
 
Pri rozprávaní sa sústreďujeme na udalosť, ktorá sa odohrala.
 
Pri písaní si treba uvedomiť:
1.-písať príbeh s pointou
2.-rešpektovať vnútornú stavbu epického diela / zápletka, zauzľovanie deja , vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji , rozuzlenie /
3.-pri jednoduchom rozprávaní – úvod, jadro , záver – to znamená udalosť zachytená v časovom slede
4.- text treba členiť na pásmo rozprávača a pásmo postáv.

KOMPOZÍCIA

- Rozprávanie môžeme začať tak, že vykreslíme prostredie alebo krajinu, kde sa príbeh bude odohrávať.
- Zoznámime poslucháčov s osobami, ktoré v príbehu vystupujú.
- Potom rozvinieme príbeh.
- Uvedieme konflikt.
- Nakoniec pouvažujeme , ako a prečo k nemu prišlo , alebo aký bude mať dosah .

Pri rozprávaní sa dodržiava tento postup:

- Príbeh sa otvára.
- Nasleduje zápletka.
- Zápletka sa stupňuje.
- Zápletka sa rozuzlí.

POZNÁMKA:
PRIAMA REČ : - je doslovným citovaním reči postáv , preto sa dáva do úvodzoviek a obyčajne sa vyčleňuje aj do samostatného odseku . Úvodzovky v umeleckých dielach nahrádzame pomlčkami ./ „ Prečo si taká ako ja ?“ vrčala Janka.
  „A ty si prečo taká ako ja ?“ nedala sa Danka.
   „Môžeš byť inakšia !“

Priama reč využitá v dialógu : Ráno, tesne pred príchodom Veroniky, som sa díval na nákladné vojenské autá, uháňajúce k horám. Podistým nejaké cvičenie. A Veronika, len čo vstúpila dnu, začala hovoriť o bratovi .Bola rozčarovaná do krajnosti ,celá bez seba sa opýtala :
-Bol tu... čo?- A bez toho, že by som bol odpovedal, pokračovala skoro zúrivo : - Viem , že tu bol. – Tak prechádzal popred okná , sklo sa zachvelo .
 
Sprievodnou časťou priamej reči je uvádzacia reč, ktorou autor prejavy nielen uvádza, ale ich aj komentuje, dopĺňa
a upravuje. „Vivat a vivat, kde budeme bývať,“ ozvalo sa z druhého boku záhrady.  Ivan sa ponáhľal jej zakričať :
„ Maš , Mara , maš!“
Polopriama reč je cudzou osobou – rozprávačom doslovne referovaná myšlienka. Emil darmo hovoril Galovi a strýcovi, že ani baran nemôže byť taký sprostý ako oni a že sa mu nemuseli miešať do vecí .Rozumu nemajú ani za päták .On si vybral dolnianskych muzikantov ,on si ich rozkázal , a dosť .Čo len apo môžu vedieť, kto ako vie hrať?

 
Dialogizovaný vnútorný monológ – v ňom sa postava rozpráva sama so sebou . / Je veľmi moderný . /
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031