Ako napísať diskusný príspevok?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 151 slov
Počet zobrazení: 176 327
Tlačení: 1 967
Uložení: 1 692

Ako napísať diskusný príspevok? 

Diskusný príspevok patrí k výkladovým náučným žánrom . Nasleduje po prednáške. V diskusnom príspevku autor reaguje na tému , ktorá odznela v referáte , v prednáške. Diskusný príspevok využíva najmä výklad . Autor sa snaží objasňovať a oznamovať.
 
Pri písaní treba rešpektovať:
- Predstavuje ústny prejav s odborným obsahom.
- Využíva výklad a úvahu .
- Presný slovník , zreteľné formulácie.

KOMPOZÍCIA: 

Diskusný príspevok má dve časti:
 
presne určená komunita – podľa toho sa volí oslovenie  / Vážení páni,vážené
dámy ! / - končíme výkričníkom /
-  treba nadviazať na prednášku / Dovoľte , aby som aj ja nadviazala na prednášku... . /
-  zároveň možno vyjadriť vlastné stanovisko / hneď v úvode sa stotožňujem ,  alebo nestotožňujem s daným názorom  /

Vyjadrenie vlastného názoru / - využívajte na začiatku viet : Myslím si ..., Ťažko
  uveriť..., Nesúhlasím ... .
-  V texte použiť príbeh , krátke rozprávanie .
-  Využiť kritickú repliku , uviesť presvedčivé argumenty .
 
V záverečnej časti  poďakovať za pozornosť . Ďakujem za slovo .
 
Používať jednotné číslo!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028