Ako napísať diskusný príspevok?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 20.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 152 slov
Počet zobrazení: 199 529
Tlačení: 2 234
Uložení: 1 945

Ako napísať diskusný príspevok? 

Diskusný príspevok patrí k výkladovým náučným žánrom . Nasleduje po prednáške. V diskusnom príspevku autor reaguje na tému , ktorá odznela v referáte , v prednáške. Diskusný príspevok využíva najmä výklad . Autor sa snaží objasňovať a oznamovať.

Pri písaní treba rešpektovať: 

- Predstavuje ústny prejav s odborným obsahom.
- Využíva výklad a úvahu .
- Presný slovník , zreteľné formulácie.

KOMPOZÍCIA: 

Diskusný príspevok má dve časti: 

presne určená komunita – podľa toho sa volí oslovenie  / Vážení páni,vážené
dámy ! / - končíme výkričníkom /
-  treba nadviazať na prednášku / Dovoľte , aby som aj ja nadviazala na prednášku... . /
-  zároveň možno vyjadriť vlastné stanovisko / hneď v úvode sa stotožňujem ,  alebo nestotožňujem s daným názorom  /

Vyjadrenie vlastného názoru / - využívajte na začiatku viet : Myslím si ..., Ťažko
  uveriť..., Nesúhlasím ... .
-  V texte použiť príbeh , krátke rozprávanie .
-  Využiť kritickú repliku , uviesť presvedčivé argumenty .
 
V záverečnej časti  poďakovať za pozornosť . Ďakujem za slovo .
 
Používať jednotné číslo!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014