Motivačný list - študijný pobyt + grant

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.06.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 245 slov
Počet zobrazení: 26 153
Tlačení: 949
Uložení: 966
Motivačný list - študijný pobyt + grant

Na základe vašej zverejnenej ponuky sa uchádzam o študijný pobyt v zahraničí vrátane cestovného grantu.

V septembri 2012 som začala študovať špeciálnu pedagogiku na Katolíckej univerzite. Keďže som žiaden študijný pobyt v zahraničí doposiaľ neabsolvovala, ponuka absolvovať ho ma veľmi zaujala. Zahraničný študijný pobyt by som chcela využiť na prehĺbenie mojich vedomostí, zároveň nadviazať spoluprácu so zahraničnou univerzitou, ktorá disponuje katedrou špeciálnej pedagogiky. Mnou vybraná zahraničná univerzita – Univerzita Hradec Králové, Česká republika  poskytuje veľmi dobrú úroveň nie len čo sa týka výučby študentov.  Absolvovanie takého zahraničného študijného pobytu by pre mňa znamenalo rozšírenie vedomostí okrem iného aj o praktické skúsenosti a získanie nových informácií nielen z danej oblasti.

Vďaka mojim pracovným skúsenostiam i štúdiu, som nadobudla komunikačné a organizačné zručnosti, naučila som sa pracovať samostatne a stanoviť si vlastné priority. K svojim povinnostiam sa snažím pristupovať zodpovedne. Uvedomujem si tiež, že je potrebné sa neustále rozvíjať a zdokonaľovať nielen po duchovnej, ale aj odbornej stránke. Rada sa učím nové veci.
Myslím si, že študijný pobyt na tejto univerzite ma posunie ďalej nielen z odborného pohľadu, ale vo vzťahu ku komunikácii a spolupráci s ľuďmi zo zahraničia. Taktiež by som rada spoznala nové prostredie, kultúru a ľudí, ktorí tam žijú. Nové skúsenosti zo zahraničia sú určite veľkým prínosom pre ďalšie smerovanie mladého človeka.

Verím, že vďaka môjmu zodpovednému prístupu k povinnostiam, samostatnosti, schopnosti tvrdo pracovať, prispôsobivosti, analytickému a tvorivému mysleniu, budem schopná všetky študijné aktivity vykonávať čo najlepšie.

S pozdravom

XXX
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014