Motivačný list - Erasmus

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 238 slov
Počet zobrazení: 50 011
Tlačení: 1 284
Uložení: 1 338
Motivačný list - Erasmus

Vážená pani, vážený pán,

v rámci ponuky študijného programu Erasmus by som sa chcela zúčastniť študijného pobytu v zahraničí. Ako študentka druhého ročníka na Ekonomickej Univerzite v Bratislave by som rada využila túto príležitosť a za cieľovú krajinu som si zvolila Francúzsko.

Francúzsky jazyk som sa učila počas celého štúdia na osemročnom gymnáziu a teraz pokračujem v zdokonaľovaní svojich jazykových schopností vo francúzštine na univerzite. Študujem odbor „Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu“ a v budúcnosti chcem v tejto sfére pracovať. Považujem preto za dôležité získať odborné znalosti nielen doma, ale aj v zahraničí a zároveň rozšíriť jazykové znalosti v danom odbore.

Počas štúdia na gymnáziu som mala možnosť navštíviť Francúzsko niekoľkokrát len v rámci krátkych poznávacích pobytov. Možnosť rozvíjať svoje jazykové schopnosti a nadviazať na terajšie štúdium v Bratislave sú hlavnými dôvodmi, prečo sa uchádzam o štúdium vo Francúzsku. Veľkým prínosom by pre mňa bola možnosť zúčastniť sa na zahraničných seminároch, prednáškach a rozšíriť si obzor v oblasti môjho záujmu.

Erasmus pre mňa predstavuje príležitosť navštíviť Francúzsko na jednej z renomovaných univerzít uvedených v žiadosti, bližšie spoznať francúzsku kultúru a ich životný štýl. Očakávam, že pobyt v multikultúrnom prostredí, ktorý prináša študentský život vo Francúzsku, poskytuje skvelé možnosti na rozvoj komunikačných schopností, získanie pohotovosti a skúseností, ktoré budem môcť využiť aj v praxi.

Môj výber lokality s prihliadnutím na pestrý výber študijných predmetov považujem za veľmi vhodný na naplnenie mojich stanovených cieľov.

Meno a priezvisko
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025