Prejav z prežitosti osláv Nového roka

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 488 slov
Počet zobrazení: 8 426
Tlačení: 435
Uložení: 441
Prejav z prežitosti osláv Nového roka

Vážení občania (obce/mesta)(uveďte názov obce/mesta),

chcem Vás čo najsrdečnejšie uvítať pri príležitosti osláv Nového roku

(Napríklad 2009).

Pre väčšinu z nás je nový rok prísľubom niečoho nového a zadávania si nových predsavzatí (prestanem fajčiť , zhodím pár kíl, začnem sa rozprávať so svokrou a podobne). Pre nás a (našu obec/naše mesto) je predsavzatím vyvarovať sa chýb z tohto roka a spraviť v roku novom všetko pre to, aby rozvoj

(obce/mesta) napredoval tak, aby život občanov v (našej obci/našom meste) bol čo najlepší a plne bezpečný.

V roku (napríklad 2008) bolo vykonané veľa pozitívneho a to vo všetkých oblastiach nášho života (hospodárskeho a rozvoja obce/mesta, dopravy, poľnohospodárskeho a životného prostredia, sociálneho, školstva, kultúry, športu a v neposlednom rade z hľadiska starostlivosti o občana našej obce/našho mesta).

Preto mi dovoľte v krátkosti vymenovať len tie najdôležitejšie investície, ktoré boli k dnešnému dňu plne naplnené:

Vymenujte jednotlivé investície hlavne tie najdôležitejšie, napríklad podobne ako uvádzame viď. nižšie:

-Novú podobu dostali ulice: uveďte mená ulíc v celkovej hodnote napríklad 11 mil. Sk,

-Dobudovali sme kabíny a tribúnu na futbalovom štadióne v hodnote napríklad 12 mil. Sk,

-Realizovali sme 41 bytov v hodnote napríklad 39 mil. Sk,

-Vykonali sme rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci/v celom meste, taktiež sme inštalovali informačný systém značenia ulíc,

-Pripravili sme lokalitu pre 111 rodinných domov, v ktorej sme zahájili výstavbu inžinierskych sietí pre 76 rodinných domov v hodnote napríklad 37 mil. Sk,
-Z environmentálneho fondu sme získali nenávratné dotácie vo výške 12 mil. Sk,

-Splynofikovali sme budovu PZ, ktorá dostala aj novú fasádu

Verím, že aj v novom roku (napríklad 2009) budeme úspešné napĺňať program investícií, ktoré sú do nového roku (napríklad 2009) pripravené a už aj v mnohých prípadoch začaté.

Vymenujte jednotlivé investície hlavne tie najdôležitejšie, napríklad podobne ako uvádzame viď. nižšie:

-Ministerstvo výstavby SR nám prijalo projekt na rekonštrukciu základnej školy, ktorá sa zaháji v roku 2009 v hodnote 32 mil. Sk,

-Taktiež je pripravená výstavba ďalších 28 bytov, so začiatkom realizácie máj 2009,

-Nemálo dôležitá je v novom roku 2009 rozšíriť monitorovací systém a to v už teraz v januári o 10 kamier s cieľom zvýšenia aktívnej ochrany majetku obce/mesta a predovšetkým bezpečnosti našich občanov,

-V marci 2009 začne prevádzka strediska sociálnych služieb so 47 posteľami.

Pre ten rok (napríklad 2009) je pripravených dostatok investícií z rozpočtu

(obce/mesta) a prostredníctvom fondov EÚ tak, aby trend nastolený v roku

(napríklad 2008) bol zachovaný aj v tomto novom roku (napríklad 2009) a aby investície (obce/mesta) boli všetky splnené.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, popriať Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci a požiadať Vás do nového roka (napríklad 2009) o aktívnu spoluprácu pri rozvoji (našej obce/naše ho mesta) a to predovšetkým Vašou ohľaduplnosťou voči ostatným spoluobčanom a ohľaduplnosťou voči samotnému prostrediu (našej obce/naše ho mesta).

Prajem Vám všetkým príjemnú novoročnú zábavu a teraz už len nechajme zaznieť našu slovenskú štátnu hymnu a nech začnú vystreľovať ohňostroje, ktorými uvítame a začneme nový rok (napríklad 2009).

Ďakujem za pozornosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014