Diamantová svadba - príhovor

Diamantová svadba - príhovor

Vážené dámy a páni,

slávnostné je ovzdušie dnes, atmosféra zvláštna, občania, čo chystá sa tu v tejto sieni za slávu? Veď je celá obec na nohách a taká šťastná, lebo drahí (meno) a (meno), slávia svadbu diamantovú!

Boli by sme všetci veľkí nevďačníci, miesto srdca by sme v hrudi kameň mali, keby sme sa tu dnes do jedného všetci drahým našim jubilantom nepoďakovali.

Nech vám slnko šťastia svieti,
nech vás blaží kŕdeľ detí.

***

V celom ďalšom žitia toku
nech vám žičí šťastie
a nech kŕdeľ pekných detí
po boku vám rastie.

***
Veľa šťastia novomanželom
vospolok,
aby bol do roka trojspolok
 a keď bude dobrá zhoda,
 môže byť aj štvordohoda.

***
Na manželskej Tvojej púti
 nech s volant dobre krúti.
 Veľa šťastia, málo škody,
 dobrú jazdu bez nehody.

***
K svadbe iba prianie jedno:
 Kráčajte vždy v láske vedno!
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/7501-diamantova-svadba-prihovor/