Žiadosť o prijatie do zamestnania – základná osnova

Žiadosť o prijatie do zamestnania – základná osnova
 
Záhlavie listu:
V hornej časti žiadosti o prijatie do zamestnania uveď tvoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, titul, adresu bydliska, telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu.
 
Adresu spoločnosti, ktorej adresuješ žiadosť o prijatie do zamestnania alebo motivačný list, uveď pod úroveň tvojej adresy vpravo, alebo do dolného ľavého rohu. Je vhodné, ak uvedieš meno osoby, ktorá má výber pracovníkov v kompetencii. Upozorníš ich tak na svoju pripravenosť.
 
Predmet žiadosti:
Ako predmet žiadosti môžeš použiť aj frázu: „Žiadosť o zaradenie do výberového konania“. Môže sa totiž stať, že ak ti bude pracovná pozícia ponúknutá, ty sám ju nakoniec neprijmeš. A v tomto smere formulácia „Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru“, znie už veľmi záväzne.
 
Prvá časť:
V prvej časti žiadosti o prijatie do zamestnania uveď, odkiaľ si sa dozvedel o voľnom pracovnom mieste. Nezabudni napísať názov pozície, o ktorú sa uchádzaš.
 
Druhá časť:
Napíš prečo sa o danú pracovnú pozíciu uchádzaš. Stručne popíš svoje pracovné skúsenosti, vedomosti a schopnosti, ktoré ponúkaš, prípadne vzdelanie.
 
Tretia časť:
V závere napíš zdvorilostnú vetu a prejav záujem o osobné stretnutie na pohovore. Nezabudni na vlastnoručný podpis.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/7517-ziadost-o-prijatie-do-zamestnania-zakladna-osnova/