Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 274 slov
Počet zobrazení: 37 481
Tlačení: 713
Uložení: 751
VEC: Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu


Žiadam Vás o vrátenie môjho vodičského preukazu. Svoju žiadosť odôvodňujem takto:

Dňa 22.3.2010 mi bol odobratý vodičský preukaz na jeden rok za priestupok, ktorého som sa dopustil nedodržaním zákona 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 66 odstavec i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru. Na parkovisku pri tenisovom centre v Košiciach, som svojim autom neúmyselne jemne poškodil cudzie auto. Okamžite po tejto nehode som obe autá vizuálne skontroloval, a keďže som si nebol vedomý poškodenia na žiadnom z automobilov, nevyhľadával som majiteľa poškodeného auta, ani som nevolal políciu a z miesta nehody som odišiel. O poškodení onoho auta som sa dozvedel až po predvolaní na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trebišove. Navyše mi bola udelená finančná pokuta vo výške 300 eur, ktorú som už zaplatil. Nakoľko som spôsobil iba malú škodu, o ktorej som v momente nehody sám nevedel, prosím vás o predčasné vrátenie môjho vodičského preukazu. Toto bol môj doterajší jediný priestupok ktorého som sa dopustil ako vodič. V letných mesiacoch budem pracovať v Košiciach, od septembra aj pokračovať v Štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach, preto by som potreboval dochádzať do Košíc autom. Počas nedávnych záplav sa totiž poškodila cesta medzi obcami Bohdanovce a Košice, a autobusom trvá cesta po obchádzke oveľa dlhšie, navyše spoje SAD chodia dosť nepravidelne a znemožňujú mi príchod do mesta včas.

Za vybavenie žiadosti Vám vopred Ďakujem.

Meno a priezvisko
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036