Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

Vec: Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

Dňa 11. 12. 2007 som s Vami uzatvoril pracovnú zmluvu, na základe ktorej vo Vašej spoločnosti pracujem ako administratívny pracovník. Týmto si Vám dovoľujem navrhnúť uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce. Navrhujem, aby bol v písomnej dohode uvedený dátum 10. 05. 2008 ako deň skončenia pracovného pomeru. Žiadam o Vaše stanovisko do siedmich dní.

Za kladné vybavenie svojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Meno a Priezvisko
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/7682-ziadost-o-skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou/