Zóny pre každého študenta

Žiadosť o odpustenie prijímacích skúšok

Žiadosť o odpustenie prijímacích skúšok

Čestne prehlasujem, že budem maturovať z matematiky. Na základe splnenia požadovaných prospechových podmienok z profilových predmetov a čestného prehlásenia, žiadam o odpustenie prijímacích skúšok na Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity. Konkrétne ide o odbor Finančná a poistná matematika a odbor Matematika - ekonomie. Svoju žiadosť odôvodňujem záujmom o štúdium v danej oblasti a prikladám potvrdenie o stredoškolskom vysvedčení.

Za vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

Meno a priezvisko
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/7684-ziadost-o-odpustenie-prijimacich-skusok/