Citáty po španielsky

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2015
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 641 slov
Počet zobrazení: 23 356
Tlačení: 380
Uložení: 511
Citáty po španielsky

"La peor prisión es un corazón cerrado."
"Nejhorší věznice je uzavřené srdce."


‎"El verdadero amor es como los espíritus: todos hablan de ellos, pero pocos los han visto."
"Pravá láska je jako duchové, všichni o ní mluví, ale jen někteří ji poznali."

"Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso."

"Pro pohled svět;
pro úsměv nebe;
pro polibek... já nevím,
co dáš pro polibek."

Las mejores cartas de amor están escritas por los que no están enamorados.
Nejlepší milostné dopisy jsou psáni těmi, co nejsou milenci.

La magia del primer amor consiste en nuestra ignorancia de que pueda tener fin.
Kouzlo první lásky je naše vědomí, že to může být nekonečné.

El primer amor es una pequeña locura y una gran curiosidad.
První láska je trochu bláznivá a velmi zvědavá.

Todo amante es un soldado en guerra.
Každý milující je voják ve válce.

No existe nada más interesante que la conversación de dos amantes que permanecen callados.
Není nic zajímavějšího než rozhovor dvou milenců, kteří mlčí.

La mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona.
Žena odpustí nevěru, ale nezapomene. Muž zapomene nevěru, ale neodpustí.

Los hombres engañan más que las mujeres; las mujeres, mejor.
Muži podvádějí víc než ženy. Ženy ale lépe.

El adulterio es justificable: el alma necesita pocas cosas; el cuerpo muchas.
Cizoložství je ospravedlnitelné: duše potřebuje několik věcí, tělo mnoho.

No hay incendio como la pasión: no hay ningún mal como el odio.
Neexistuje žádný oheň, jako je vášeň. Není žádné zlo, jako nenávist.

Las pasiones son los viajes del corazón.
Vášně jsou cesty srdce.

No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos.
Nikdy nezapomeňte, že první polibek není dán ústy, ale očima.

El más difícil no es el primer beso sino el último.
Nejtěžší není první polibek, ale poslední.

Un beso legal nunca vale tanto como un beso robado.
První polibek někdy stojí stejně, jako ukradený polibek.

El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutinario.
První polibek je magie, druhý intimní, třetí rutina.

Señor, quisiera saber quien fue el loco que inventó el beso.
Pane, zajímalo by mě, kdo byl ten blázen, co vymyslel polibek.

El ruido de un beso no es tan retumbante como el de un cañón, pero su eco dura mucho más.
Zvuk prvního polibku není rána jako z děla, ale jeho ozvěna trvá mnohem déle.

Un mundo nace cuando dos se besan.
Svět se rodí, když se dva lidé políbí.

Para una mujer, el primer beso es el final del principio; para un hombre, el comienzo del final.
Pro ženu je první polibek konec začátku, pro muže začátek konce.

El beso es una forma de diálogo.
Polibek je formou dialogu.

El único idioma universal es el beso.
Jedním univerzálním jazykem je líbání.

El que ha conocido sólo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido mil.

Ten kdo zná jen svou manželku a miluje ji, ví o ženách víc, než kdyby jich znal tisíc.

Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad.
Láska znamená nalézt ve štěstí druhých své vlastní štěstí.

Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida.
Žijeme ve světě, když milujeme. Pouze život, žitý pro ostatní, stojí za to žít.

Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado.
Je lepší milovat a ztratit, než nikdy nemít rád.

Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida.
Jestliže chcete, láska je začátek dobrozdružství, které trvá celý žiot.

Hay quien tiene el deseo de amar, pero no la capacidad de amar.
Někteří lidé mají touhu se milovat, ale schopnost milovat.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019