Príslovky - základy

Príslovky - základy

Väčšina prísloviek sa tvorí priamo od prídavných mien. K ženskému rodu prídavného mena pridávame príponu ‘–mente’:

rápida –- rápidamente, precisa –- precisamente, segura –- seguramente

Ak prídavné meno nemá tvar pre ženský rod, pridáme ‘–mente’ k stálemu tvaru v jednotnom čísle:

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/spanielcina/9504-prislovky-zaklady/