Slovesá - základy

Slovesá - základy

Slovesá sú rozčlenené do troch konjugácií, podľa koncoviek:

1: Slovesá končiace na ‘–ar’. Príklad: estudiar, hablar, jugar, trabajar, cantar

2: Slovesá končiace na ‘–er’. Príklad: aprender, comer, leer, correr, ver

3: Slovesá končiace na ‘–ir’. Príklad: vivir, decidir, escribir, salir, pedir

Keď chceme slovesá časovať, musíme nahradiť koncovku infinitívu (‘-ar’, ‘-er’, ‘-ir’) koncovkami príslušných osôb a časov. V španielčine nie je vždy nutné používať podmetové zámená. Existujú pravidelné a nepravidelné slovesá. Koncovky slovies sú ale takmer vždy pravidelné. Zvratné slovesá majú za infinitívom koncovku ‘–se’.

Príklad: ducharse, peinarse, moverse, vestirse

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/spanielcina/9513-slovesa-zaklady/