Priebehový prítomný čas (estar + prechodník)

PRIEBEHOVÝ PRÍTOMNÝ ČAS (ESTAR + PRECHODNÍK)

Na vyjadrenie deja, ktorý prebieha vo chvíli, keď hovoríme, môžeme použiť prítomný čas slovesa estar’ + prechodník. Prechodník sa tvorí pomocou koncovky ‘–ando’ (u slovies končiacich na ‘–ar’) alebo ‘-iendo’ (u slovies končiacich na ‘–er’, ‘-ir’).

Príklady:

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/spanielcina/9517-priebehovy-pritomny-cas-estar-prechodnik/