Imperfektum spojovacieho spôsobu

Cudzie jazyky » Španielčina

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 27.10.2014
Jazyk: Španielčina
Rozsah: 332 slov
Počet zobrazení: 2 543
Tlačení: 209
Uložení: 223
Praktické!

IMPERFEKTUM SPOJOVACIEHO SPÔSOBU

Keď chceme časovať slovesá v imperfekte spojovacieho spôsobu, odpojíme koncovku -ron tretej osoby množného čísla jednoduchého minulého času akéhokoľvek pravidelného alebo nepravidelného slovesa. Dostaneme tým koreň slova, ku ktorému potom pridávame koncovky podľa osôb. Existujú dve možné konjugácie, jedna s -ra, druhá so -se. Používajú sa obe. Príklady: Sloveso HABLAR – Jednoduchý minulý čas (3. osoba mn. čísla): ‘hablaron’ Odoberieme koncovku ‘–ron’ a pridáme koncovky:

-ra, -ras, -ra, -ramos, -rais, -ran
alebo
-se, -ses, -se, -semos, -seis, -sen

POZNÁMKA: V 1.osobe množného čísla, nosotros, u oboch konjugácií píšeme prízvuk na poslednú slabiku koreňa.

Príklady pravidelných slovies:

 Slovesá na ‘–arSlovesá na ‘–erSlovesá na ‘-ir
1ª P. Sing.hablara / hablasecomiera / comieseviviera / viviese
2ª P. Sing.hablaras / hablasescomieras / comiesesvivieras / vivieses
3ª P. Sing.hablara / hablasecomiera / comieseviviera / viviese
1ª P. Pluralhabláramos / hablásemoscomiéramos / comiésemosviviéramos / viviésemos
2ª P. Pluralhablarais / hablaseiscomierais / comieseisvivierais / vivieseis
3ª P. Pluralhablaran / hablasencomieran / comiesenvivieran / viviesen

Príklady nepravidelných slovies:

1ª P. Sing.hiciera/ hiciesetuviera / tuviesefuera / fuese
2ª P. Sing.hicieras/ hiciesestuvieras / tuviesesfueras / fueses
3ª P. Sing.hiciera/ hiciesetuviera / tuviesefuera / fuese
1ª P. Pluralhiciéramos / hiciésemostuviéramos / tuviésemosfuéramos / fuésemos
2ª P. Pluralhicierais / hicieseistuvierais / tuvieseisfuerais / fueseis
3ª P. Pluralhicieran / hiciesentuvieran / tuviesenfueran / fuesen

Imperfektum spojovacieho spôsobu sa používa rovnakým spôsobom ako v prítomnom čase, ale na vyjadrenie minulých dejov. Má tri hlavné použitia:

  1. Vyjadrenie subjektívneho postoja v minulosti, po tých istých slovesách, spojeniach a spojkách ako spojovací spôsob v prítomnom čase. Ak chceme použiť imperfektum spojovacieho spôsobu, sloveso hlavnej vety musí byť v jednoduchom minulom čase, v imperfekte alebo v podmieňovacom spôsobe:
  • Quería que lo hicieras.
  • Fue una lástima que no pudiera venir.
  • Yo no lo haría aunque me pagases mucho dinero.
  1. Zdvorilostné oslovenia:
  • Quisiera dos libros, por favor.
  • Quisiéramos cenar, por favor.
  1. Podmienkové vety so ‘si’ a so spojkou ‘como si’:
  • Si tuviera dinero, iría contigo.
  • Nos miraron como si fuésemos locos.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#3 osoba pluralu


Odporúčame

Cudzie jazyky » Španielčina

:: Tipos de cambio Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017