História telesnej kultúry

Ostatné » Šport

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 422 slov
Počet zobrazení: 4 789
Tlačení: 386
Uložení: 441
História telesnej kultúry
História telesnej kultúry je stará ako ľudstvo samo. Prvé znaky telesnej kultúry sa datujú do obdobia matriarchátu, kedy telesná kultúra a teda aj šport boli súčasťou poľovačky. Prvé znaky telesnej kultúry vychádzajú:
- z pracovných činností
- z bojových činností
- rituálnych činností

História telesnej kultúry je veľmi rozsiahla, ale pre prácu animátora postačí jej stručný prehľad. Získané poznatky si môžete doplniť vedomosťami z dejepisu, teórie a dejín kultúry, ale aj z pedagogiky.

Telesná kultúra v praveku
Pravek začína asi okolo 3 miliónov rokov p.n.l. a končí okolo 3000 rokov p.n.l.  Koniec praveku ohraničuje vznik prvých mestských štátov a vznik prvého (obrázkového) písma.
-  Prvé znaky telesnej kultúry nachádzame v prvotnopospolnej  spoločnosti a vychádzajú z pracovných činností,  pomocou ktorých sa menil vzhľad človeka, zdokonaľovala sa stavba  tela a vyvíjala sa nervová  sústava.    
-  Pomocou lovu sa človek zdokonaľoval v rôznych pohybových  činnostiach ako je hod oštepom, streľba z luku alebo v plávaní.
-  Medzi hlavné dôkazy o pohybovej činnosti svedčia  rôzne  dobové jaskynné maľby, ktoré sa našli  v oblastiach Škandinávie  a Polynézie. 
-  V období matriarchátu sa vyskytli predmety špeciálne určené na hry ako sú lopty plnené srsťou, šermiarske palice, cvičné kopie alebo hokejky.  
-  Po období matriarchátu nasleduje obdobie patriarchátu, ktoré boli charakterizované deľbou práce. Združenie patriarchálnych rodín vytváralo rod a rody tvorili kmene, ktoré vlastnili spoločné územia.
-  Vlastníctvo územia bolo sprevádzané bojom o toto územie s inými kmeňmi.  Časté spory a boje mali vplyv aj na rozvoj bojových činností a hier. Vznikali bojové športové hry, pomocou ktorých sa často riešili spory o územie.
-  V tomto období sa vyvíjali rôzne druhy zápasu. Z obdobia patriarchátu je známe japonské zápasenie – sumo, ako aj špeciálne zápasy severských kmeňov na mrožej koži.
-  Popri zápase bol najrozvinutejšou pohybovou činnosťou tanec. Tento bol prezentovaný ako oslava každodenného života a nevysvetliteľné  prírodné javy boli inšpiráciou pre tance  a iné  rituálne činnosti.  
-  V patriarcháte sa stali výsadou mužov bojové tance.  Aby sa zvýšila atraktívnosť rôznych náboženských obradov  a rituálov, zavádzajú sa na nich rôzne akrobatické cvičenia, ktoré boli vlastne prvopočiatkom vzniku gymnastiky.
-  Mladí muži skladali skúšky dospelosti  - iniciácie, ktoré často hraničili s ľudskými možnosťami  (napríklad preskočiť svoju vlastnú výšku, behať do úplného vyčerpania a pod.). 
-  Telesnú kultúru a teda aj šport pestovali všetci členovia rodu a úzko ich spájali s prácou a denným režimom rodu. V období rozpadu tohto zriadenia, telesnú prípravu začali využívať majetní a vytvárajúca sa rodová šľachta na vojenskú prípravu svojich družín, ktoré napádali a podmaňovali si iné kmene. Takto sa telesná kultúra stala nástrojom vzniku nového triedneho usporiadania spoločnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Šport

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018